Các chương trình học: Từ 13 đến 18 tuổi

So sánh và chọn từ ba chương trình trung học của chúng tôi.

wdt_ID Chương Trình Trung Học Phổ Thông Chương Trình Du Học Trung Học Chương Trình Du Học Vùng Quê
1 Học trên 1 năm, đến 5 năm Học từ 1 đến 4 học kỳ Học từ 1 đến 4 học kỳ
2 Để tốt nghiệp và lấy Bằng Trung Học do Bang Nam Úc cấp (SACE) Học và trải nghiệm văn hoá Học và trải nghiệm văn hoá
3 Ở phụ cận thành phố hoặc vùng quê Ở phụ cận thành phố Ở vùng quê
4 Tiếng Anh Tăng Cường Cho Trung Học và giúp đỡ tiếng Anh liên tục Tiếng Anh Tăng Cường Cho Trung Học và giúp đỡ tiếng Anh liên tục Giúp đỡ tiếng Anh liên tục
5 Học trình và bằng cấp
6 Xem chương trình kèm theo Xem chương trình kèm theo Xem chương trình kèm theo

Tải tài liệu chương trình

Tiếng Việt

Choose your language