Nhà > Chọn Lựa Học Tập > Học Trung Học > Chương Trình Du Học Vùng Quê

Chương Trình Du Học Vùng Quê

Nếu bạn 13 tuổi trở lên và muốn học tối đa 4 học kỳ (một năm) ở vùng quê Bang Nam Úc, thì Chương Trình Du Học Vùng Quê là thích hợp cho bạn. Khoá học ngắn ngày và chương trình trải nghiệm văn hoá sẽ cho bạn cơ hội để tham gia vào các hoạt động ở cộng đồng và trường học; và trải nghiệm đời sống Úc ở các vùng đẹp đẽ như Fleurieu Peninsula, Mt Gambier, Port Lincoln, hoặc Kangaroo Island.

Xin liên lạc với chúng tôi nếu bạn muốn tham gia chương trình ngắn hơn 10 tuần.

Nếu bạn sẽ học lâu hơn một năm, bạn có thể ghi danh trong Chương Trình Trung Học Phổ Thông của chúng tôi.

Yêu cầu học trình

Để xin học Chương Trình Du Học Tại Vùng Quê, bạn được yêu cầu phải đậu những môn chính trong học trình.

Nơi ở

Chúng tôi sẽ sắp xếp nơi cho bạn ở với gia đình người bản xứ tận tình giúp bạn trải nghiệm đời sống ở Bang Nam Úc. Hoặc là bạn có thể chọn sống với thân nhân hoặc bạn bè của gia đình.

Chương trình bao gồm

Trước khi đến

 • xem xét đơn xin
 • đặt chổ ở trường
 • sắp xếp chổ ở với người bản xứ
 • Bộ Tài Liệu Trước Khi Du Học

Khi đến

 • chào đón ở Phi Trường Adelaide
 • giới thiệu với gia đình người bản xứ
 • đón tiếp ở trường và tham quan
 • giúp đỡ ghi danh
 • chương trình làm quen với trường
 • tài liệu học tập và dụng cụ học sinh

Tiếng Anh

 • Hỗ trợ tiếng Anh liên tục

Giúp đỡ học sinh

 • Tư vấn cá nhân và môn học
 • Báo cáo kết quả học tập mỗi học kỳ
 • Cung cấp học bạ (nếu yêu cầu)

An toàn và phúc lợi

 • Bảo Hiểm Sức Khoẻ Cho Du Học Sinh (nếu bạn có nhập cảnh du học sinh)
 • Kiểm tra sức khoẻ định kỳ
 • Dịch vụ điện thoại khẩn cấp 24 giờ

Bảo Hiểm Sức Khoẻ Cho Du Học Sinh

Là du học sinh, bạn được yêu cầu phải có Bảo Hiểm Sức Khoẻ Cho Du Học Sinh (OSHC) trong suốt thời gian của giấy phép nhập cảnh. OSHC là bảo hiểm y tế sẽ trả cho chi phí bác sỹ, xe cứu thương, chụp quang tuyến và xét nghiệm máu, viện phí, và thuốc men.