Nhà > Chọn Lựa Học Tập > Học Trung Học > Chương Trình Trung Học Phổ Thông

Chương Trình Trung Học Phổ Thông

Nếu bạn 13 tuổi trở lên và muốn học lâu hơn một năm thì Chương Trình Trung Học Phổ Thông thích hợp cho bạn. Chương trình dài hạn nầy sẽ cho bạn cơ hội theo đuổi sở thích học tập và ước vọng cá nhân, được giáo dục ngang tầm quốc tế, và tốt nghiệp với Bằng Trung Học Bang Nam Úc. Bạn có thể bắt đầu vào mỗi đầu học kỳ từ lớp 8 đến lớp 12. Để vào học lớp 12, bạn cần phải học xong chương trình tương đương lớp 11 tại nước nhà và có bằng chứng đủ khả năng tiếng Anh nếu bạn đến từ nước không nói tiếng Anh hoặc có bằng IELTS 5.5 hoặc tương đương.

Nếu bạn sẽ chỉ học một năm hoặc ngắn hơn, bạn có thể ghi danh trong Chương Trình Du Học Trung Học hoặc Chương Trình Du Học Vùng Quê.

Điều kiện nhập học

Yêu cầu học trình

Để xin học Chương Trình Trung Học Phổ Thông, bạn được yêu cầu phải đậu những môn chính trong học trình.

Yêu cầu về tiếng Anh

Để giúp bạn thành công trong việc học và thích ứng với đời sống ở Bang Nam Úc, chúng tôi đề nghị bạn học intensive Secondary English Course (ISEC, Tiếng Anh Tăng Cường Cho Trung Học) như là một phần của chương trình học tập. Học khoá ISEC không phải trả thêm tiền. Tiến bộ của bạn sẽ được theo dõi để quyết định coi bạn cần 1, 2, 3, hoặc 4 học kỳ ISEC trước khi dự lớp chính quy.

Nơi ở

Chúng tôi sẽ sắp xếp nơi cho bạn ở với gia đình người bản xứ tận tình giúp bạn trải nghiệm đời sống ở Bang Nam Úc. Hoặc là bạn có thể chọn sống với thân nhân hoặc bạn bè của gia đình.

Chương trình bao gồm

Trước khi đến

 • xem xét đơn xin
 • đặt chổ ở trường
 • sắp xếp chổ ở với người bản xứ
 • Bộ Tài Liệu Trước Khi Du Học

Khi đến

 • chào đón ở Phi Trường Adelaide
 • giới thiệu với gia đình người bản xứ
 • đón tiếp ở trường và tham quan
 • giúp đỡ ghi danh
 • chương trình làm quen với trường
 • tài liệu học tập và dụng cụ học sinh

Tiếng Anh

 • Tiếng Anh Tăng Cường Cho Trung Học (ISEC)
 • Hỗ trợ tiếng Anh liên tục

Giúp đỡ học sinh

 • Tư vấn cá nhân và môn học
 • Báo cáo kết quả học tập mỗi học kỳ
 • Cung cấp học bạ (nếu yêu cầu)

An toàn và phúc lợi

 • Bảo Hiểm Sức Khoẻ Cho Du Học Sinh
 • Kiểm tra sức khoẻ định kỳ
 • Dịch vụ điện thoại khẩn cấp 24 giờ

Bảo Hiểm Sức Khoẻ Cho Du Học Sinh

Là du học sinh, bạn được yêu cầu phải có Bảo Hiểm Sức Khoẻ Cho Du Học Sinh (OSHC) trong suốt thời gian của giấy phép nhập cảnh. OSHC là bảo hiểm y tế sẽ trả cho chi phí bác sỹ, xe cứu thương, chụp quang tuyến và xét nghiệm máu, viện phí, và thuốc men.