Nhà > Tại Sao Là Bang Nam Úc? > Con Đường Tương Lai

Con Đường Tương Lai

South Australian Government Schools (Trường Công Lập Chính Phủ Bang Nam Úc) hỗ trợ du học sinh trong việc lựa chọn các ngành nghề và hướng đi. Bang Nam Úc là nơi có nhiều trường đại học và học viện hàng đầu thế giới mà bằng cấp được quốc tế công nhận.

Có rất nhiều cơ hội học tập sau tốt nghiệp được cung cấp, và vai trò của chúng tôi là dẫn dắt và hỗ trợ học sinh trong suốt quá trình học để đảm bảo các bạn sẵn sàng cho con đường tương lai của mình. Trong suốt thời gian trung học, học sinh sẽ được tư vấn về các lựa chọn đại học và cơ hội giáo dục nghề nghiệp. Du học sinh sẽ được giới thiệu về hàng loạt các khóa sau đại học thông qua các nghiên cứu tại trường.

Đường Lên Đại Học

Trường chúng tôi cung cấp cho học sinh chương trình giảng dạy chất lượng cao được thiết kế để chuẩn bị cho việc lựa chọn đại học, mang lại cho bạn kinh nghiệm, kỹ năng, và kiến thức cần thiết để hỗ trợ việc học tập liên tục. Các trường của chúng tôi có mối quan hệ tuyệt vời với tất cả các trường đại học ở Bang Nam Úc và sẽ khuyến khích học sinh thực hiện các môn học để cho phép chuyển tiếp suôn sẻ vào đại học mong muốn của bạn.

Đường Lên Cơ sở Giáo Dục Kỹ Thuật và Giáo Dục Bậc Cao

TAFE nghĩa là Cơ sở Giáo dục Kỹ thuật và Giáo dục Bậc cao. TAFE cung cấp một loạt các khóa học thực tế giúp sinh viên có được kinh nghiệm trong nhiều lĩnh vực khác nhau. TAFE là một giải pháp thay thế khả thi và có uy tín, cùng với một số khóa học để thi lên đại học.

Giáo Dục và Đào Tạo Nghề

Các khóa học Vocational Education and Training (VET- Giáo dục và Đào tạo Nghề) có thể được thực hiện trong và sau trung học để giúp học sinh có thể tham gia vào các lĩnh vực ngành nghề khác nhau. Một số trường cung cấp các khóa học VET như một phần của chương trình giảng dạy, giúp học sinh đạt được các kỹ năng cụ thể và bằng cấp và chứng chỉ được công nhận trên toàn quốc.

Bang Nam Úc có vô tận cơ hội để sinh viên phát triển và thăng tiến sự nghiệp, và Trường Công Lập Chính Phủ Bang Nam Úc cung cấp cho sinh viên quốc tế thông tin để xây dựng tương lai của bạn.