Nhà > Cho Học Sinh > Chương Trình Hè

South Australian Government Schools (Trường Công Lập Chính Phủ Bang Nam Úc) có chương trình hè được thiết kế với sự trợ giúp của Đại Sứ Du Học Sinh. Sinh hoạt thay đổi tuỳ theo thời điểm trong năm và nhắm đến nhiều sở thích. Hoạt động và sự kiện hè trong thời gian qua gồm đi chơi sở thú, hoạt động ngoài trời, du khảo, thể thao, giao lưu, xem phim, và còn nhiều nữa.

Thông tin về chương trình hè được báo cho học sinh, phụ huynh, và nhà trường bằng email và trên mạng xã hội. Chúng tôi khuyến khích mọi học sinh tham gia vào những hoạt động tuyệt vời nầy để trải nghiệm hơn về Bang Nam Úc, giao lưu với bạn học, và tham gia nhiều hoạt động thoả mái và vui nhộn do Trường Công Lập Chính Phủ Bang Nam Úc tổ chức.