Nhà > Cho Học Sinh

Cho Học Sinh

Cư Trú

Khi du học ở Bang Nam Úc, bạn có thể chọn những cách cư trú sau: cư trú cùng người bản xứ hoặc từ nơi đề nghị

Xem chọn lựa cư trú

Chương Trình Hè

South Australian Government Schools (Trường Công Lập Chính Phủ Bang Nam Úc) có chương trình hè được thiết kế với sự trợ giúp của Đại Sứ Du Học Sinh.

Tìm hiểu về chương trình hè

Câu Thường Được Hỏi Của Học Sinh

Chúng tôi có liệt kê các câu thường được hỏi và trả lời để giúp học sinh quyết định du học Bang Nam Úc

Xem các câu thường được hỏi và trả lời cho học sinh