Nhà > Chọn Lựa Học Tập > Học Trung Học > Giáo trình và bằng cấp

Giáo trình và bằng cấp

Học trình của Úc được soạn thảo để đáp ứng nhu cầu học vấn cụ thể và sở thích của học sinh, và để hướng dẫn con đường lý tưởng đi đến tương lai cho học sinh.

Những lãnh vực học tập chính yếu là Anh Ngữ, Toán Học, Khoa Học, Khoa Học Nhân Văn và Xã Hội, Nghệ Thuật, Ngôn Ngữ, Giáo Dục Y Tế và Thể Lý, Môn Học về Kỹ Thuật và về Công Ăn Việc Làm. Các trường còn cung cấp nhiều môn học chuyên biệt và các chương trình theo sở thích đặc biệt trong lãnh vực học tập chính yếu để khuyến khích học sinh phát triển kỹ năng và khả năng cần thiết.

Các môn học chuyên biệt bao gồm Sinh Học Biển, Khách Sạn, Lướt Sóng, Giáo Dục Ngoài Trời, Khiêu Vũ, Âm Nhạc, và Nhiếp Ảnh. Nếu bạn muốn thử một môn học mới, bạn nên xem xét điều này khi lựa chọn trường học của bạn.

Các Chương Trình Theo Sở Thích Đặc Biệt dành cho học sinh năng khiếu cho từng lãnh vực đặc biệt như ngôn ngữ, âm nhạc, nghệ thuật biểu diễn, và thể thao. Ghi danh vào các chương trình này có thể yêu cầu bằng chứng năng khiếu của học sinh hoặc thử kỹ năng trước khi được chấp nhận. Có thể phải đóng thêm học phí.

Học sinh cũng có thể tham gia trong một loạt các hoạt động ngoại khóa, bao gồm thể thao, ban nhạc, thi thiết kế cơ khí, tranh luận, và diễn kịch.

Bằng trung học do Bang Nam Úc cấp (SACE)

SACE là một văn bằng được quốc tế công nhận cho những sinh viên hoàn thành lớp 11 và 12 trong một trường trung học ở Bang Nam Úc. SACE được chia thành Giai đoạn 1 và Giai đoạn 2. Trong kế hoạch học cấp ba của mình, bạn phải hoàn thành một Kế Hoạch Học Tập Cá Nhân trong Lớp 10 hoặc đầu năm Lớp 11. Bạn cần phải có 200 tín chỉ để đạt được SACE, qua các môn học bắt buộc và nhiệm ý và các khóa học. Tín chỉ để được áp dụng cho SACE có thể được cấp cho học sinh đã học xong lớp 11 tại đất nước của họ. Truy cập vào trang web SACE để biết thêm thông tin.

Học sinh nhận được Điểm Tuyển Sinh Vào Đại Học (ATAR) dựa trên kết quả học tập của mình. Điểm ATAR được dùng để ghi danh vào các trường đại học và và Cơ Sở Giáo Dục Kỹ Thuật Và Cao Đẳng (TAFE) ở  Úc, và được sử dụng bởi nhiều trường đại học trên khắp thế giới để chọn sinh viên cho bậc học cử nhân.

Trường so với Chương Trình Dự Bị Đại Học

Trường Công Lập Chánh Phủ Bang Nam Úc không cung cấp Chương Trình Dự Bị Đại Học.

Trường có nhiều môn học và nghiên cứu để cung cấp thêm nhiều lựa chọn cho việc học hành ở đại học. Điều quan trọng là hầu hết học sinh lớp 12 đều học môn tiếng Anh như ngôn ngữ thứ hai (EAL) để chuẩn bị cho việc học hành vất vả ở đại học và cho phép họ ghi danh mà không cần điểm của Hệ thống kiểm tra Anh ngữ quốc tế (IELTS).

Trường chúng tôi cũng lo việc chăm sóc và hỗ trợ cá nhân để giúp bạn thành công trong học tập, bao gồm hỗ trợ trong lớp và tư vấn cá nhân, môn học, và ngành học. Mỗi trường đều có một giám đốc phụ trách Chương Trình Du Học Sinh để chăm lo cho sự thành công, an toàn, và phúc lợi của bạn.