Nhà > Cho Học Sinh > Cư Trú

Bạn có thể chọn một trong những nơi ở được sắp xếp sau.

Ở với người bản xứ

Nếu bạn 12 tuổi hoặc lớn hơn, chúng tôi có thể sắp xếp cho ở với gia đình người bản xứ tận tình ở Bang Nam Úc.

Những gia đình nầy được chúng tôi lựa chọn đủ tiêu chuẩn để cho du học sinh ở. Chúng tôi phỏng vấn họ ở tại nhà để định giá môi trường và tiện nghi và để hiểu rõ sở thích và lối sống của họ. Điều nầy giúp chúng tôi tìm nơi ở với người bản xứ thích hợp nhất cho bạn.

Để đảm bảo an toàn và phúc lợi cho bạn, mỗi thành viên gia đình cư trú cùng người bản xứ trên 18 tuổi đều phải có Working With Children Check (WWCC, Kiểm Tra Được Làm Việc Với Trẻ Em).

Gia đình ngưới bản xứ sẽ cung cấp cho bạn:

  • một phòng ngủ có đồ đạc
  • bửa ăn hàng ngày (sáng, trưa, chiều)
  • sử dụng phương tiện chung của nhà
  • giúp đi lại trường khi mới tới
  • giúp sử dụng phương tiện giao thông công cộng
  • giúp mở tài khoản ngân hàng (nếu cần)

Nơi ở tự chọn

Bạn có thể tự chọn để ở với thân nhân hoặc bạn của gia đình.

Ở với thân nhân

Bạn có thể ở với thân nhân được Department of Home Affairs (DHA, Dịch Vụ Chiếu Khán và Di Trú)

chấp nhận. Thân nhân có nghĩa là cha mẹ, cha mẹ kế, anh em, anh em kế, ông bà, ông bà kế, cô dì, cô dì kế, cậu chú, hoặc cậu chú kế.

Ở với người không phải thân nhân

Người không phải thân nhân phải bằng hoặc lớn hơn 25 tuổi và sẽ được xem xét như là người bản xứ được đề nghị.