ที่ตั้ง > ทางเลือกในการเรียน > การเรียนที่โรงเรียนมัธยมศึกษา

การเรียนที่โรงเรียนมัธยมศึกษา

โรงเรียนรัฐบาลเซาท์ออสเตรเลียระดับมัธยมศึกษามีอุปกรณ์ครบครันขั้นดี พร้อมบริเวณสำหรับการเรียนรู้ที่สร้างสรรค์ ซึ่งรวมถึงห้องปฏิบัติการทางเทคโนโลยี ศูนย์การแสดงและการให้บริการ สิ่งอำนวยความสะดวกด้านการเรียนรู้ทางวิชาชีพและการกีฬาเฉพาะอย่าง

ท่านสามารถเลือกโรงเรียนที่อยู่ใกล้ชายทะเล ใกล้ใจกลางเมืองหรือในชนบทก็ได้

ในฐานะส่วนหนึ่งของหลักสูตรระดับมัธยมศึกษาของท่าน ท่านจะอยู่กับครอบครัวโฮมสเตย์ที่ให้การสนับสนุนหรือท่านจะเลือกอยู่กับญาติหรือเพื่อนของครอบครัวก็ได้

ค่าธรรมเนียมหลักสูตร

ค่าธรรมเนียมหลักสูตร

ค่าธรรมเนียมเป็นดอลลาร์ออสเตรเลีย และอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่มีการแจ้งล่วงหน้า ค่าธรรมเนียมอาจรวมถึงค่าเรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษมัธยมศึกษาแบบเร่งรัดเป็นเวลา 1, 2, 3 หรือ 4 ภาคเรียน

ท่านสามารถดาวน์โหลดตารางค่าธรรมเนียมหลักสูตร สิ่งที่หลักสูตรครอบคลุมและค่าใช้จ่ายสำหรับโรงเรียนและค่าครองชีพเพิ่มเติม ค่าธรรมเนียมไม่รวมถึงค่าใช้จ่ายสำหรับการเดินทางไปและกลับจากออสเตรเลียหรือค่าวีซ่า

ตารางค่าธรรมเนียม

หลักสูตรของเรา

หลักสูตรของเรา: 13 – 18 ปี

เปรียบเทียบและเลือกจากหลักสูตรระดับมัธยมศึกษาสามหลักสูตรของเรา

หลักสูตรเพื่อจบระดับมัธยมศึกษาหลักสูตรการเรียนในต่างประเทศระดับมัธยมศึกษาหลักสูตรการศึกษาในต่างประเทศระดับภูมิภาค
เรียนเกิน 1 ปี ไม่เกิน 5 ปีเรียนระหว่าง 1-4 ภาคเรียนเรียนระหว่าง 1-4 ภาคเรียน
ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการและสำเร็จหลักสูตรประกาศนียบัตรการศึกษาของรัฐเซาท์ออสเตรเลีย (SACE)การศึกษาและประสบการณ์ทางวัฒนธรรมการศึกษาและประสบการณ์ทางวัฒนธรรม
ที่ตั้งในมหานครหรือในระดับภูมิภาคที่ตั้งในมหานครที่ตั้งในระดับภูมิภาค
หลักสูตรภาษาอังกฤษมัธยมศึกษาแบบเร่งรัดและการสนับสนุนภาษาอังกฤษอย่างต่อเนื่องหลักสูตรภาษาอังกฤษมัธยมศึกษาแบบเร่งรัดและการสนับสนุนภาษาอังกฤษอย่างต่อเนื่องการสนับสนุนภาษาอังกฤษอย่างต่อเนื่อง
หลักสูตรและวุฒิ
ดูสิ่งที่รวมอยู่ในหลักสูตรดูสิ่งที่รวมอยู่ในหลักสูตรดูสิ่งที่รวมอยู่ในหลักสูตร

ดาวน์โหลดเอกสารข้อมูลหลักสูตร

ภาษาไทย

ภาคเรียนและวันรับสมัคร

ภาคเรียนและวันรับสมัคร

2023School term datesLast date to apply
Term 130 January - 14 April28 October 2022
Term 21 May - 7 July31 January 2023
Term 324 July - 29 September27 April 2023
Term 416 October - 15 December20 July 2023
2024School term datesLast date to apply
Term 129 January - 12 April31 October 2023
Term 229 April - 5 July30 January 2024
Term 322 July - 27 September23 April 2024
Term 414 October - 13 December16 July 2024
2025School term datesLast date to apply
Term 128 January - 11 April30 October 2024
Term 228 April- 4 July28 January 2025
Term 321 July - 26 September22 April 2025
Term 413 October - 12 December15 July 2025
เกี่ยวกับโรงเรียนมัธยมศึกษาของเรา

เกี่ยวกับโรงเรียนมัธยมศึกษาของเรา

โรงเรียนมัธยมศึกษาที่ได้รับการรับรองวุฒิของเราซึ่งจัดสอนหลักสูตรนักเรียนต่างชาติตั้งอยู่ในที่ต่างๆทั่วมหานครอะดิเลดและในระดับภูมิภาคของรัฐเซาท์ออสเตรเลียพื้นที่โล่ง กว้างขวางและสิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติของโรงเรียนเอื้ออำนวยบริเวณที่สะอาด เงียบและสวยงามสำหรับการเรียนรู้

โรงเรียนมัธยมศึกษาชั้นปีอายุของนักเรียน
โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นชั้นปีที่ 7 - 913 - 15ปี
โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายชั้นปีที่ 10 - 1216 - 18ปี

ปีการศึกษา

ปีการศึกษาประกอบด้วย 4ภาคเรียน (2ทวิภาค) และและเริ่มในตอนปลายเดือนมกราคมและสิ้นสุดกลางเดือนธันวาคม

  • ทวิภาค 1: ภาคเรียนที่ 1 และ 2
  • ทวิภาค 2: ภาคเรียนที่ 3 และ 4

แต่ละภาคเรียนมีประมาณ 10 สัปดาห์ ซึ่งตามด้วยวันโรงเรียนปิดเทอม

วันเรียนตามปกติ

นักเรียนไปโรงเรียนวันจันทร์ถึงวันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 8.30น.ถึงเวลา15.15 น.

บทเรียนเกิดขึ้นในสถานที่ต่างๆของโรงเรียน ซึ่งรวมถึงห้องเรียน ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ การประชุมเชิงปฏิบัติการของผู้เชี่ยวชาญและสตูดิโอ โรงพลศึกษาและสนามกีฬากลางแจ้ง  บางแง่ของการศึกษาอาจเกิดขึ้นในสภาพ แวดล้อมในที่ทำงาน

เวลากิจกรรม
8.30น.ถึงโรงเรียน เข้าโฮมกรุปเพื่อเช็คชื่อเข้าชั้นเรียนและฟังประกาศประจำวัน
8.45น.เรียนวิชาต่างๆ เช่นภาษาอังกฤษและสารสนเทศ
10.45น.พัก (หยุดพักสั้นๆ เพื่อดื่มน้ำและทานของว่าง)
11.00น.เรียนวิชาต่างๆ เช่นภูมิศาสตร์และคณิตศาสตร์
12.45น.เวลาอาหารกลางวัน (เวลาทานอาหารและเล่นกับเพื่อนๆของนักเรียน)
13.30น.เรียนวิชาต่างๆ เช่นคหกรรมและวิทยาศาสตร์
15.30น.โรงเรียนเลิก นักเรียนบางคนอาจเล่นกีฬาหลังโรงเรียนเลิก

เครื่องแบบนักเรียน

แต่ละโรงเรียนมีเครื่องแบบประจำโรงเรียนของตนเองซึ่งรวมถึงเครื่องแบบฤดูร้อน เครื่องแบบฤดูหนาวและเครื่องแบบกีฬา

หลักสูตรและวุฒิ

หลักสูตรและวุฒิ

หลักสูตรออสเตรเลียได้รับการออกแบบมาเพื่อสนองความต้องการและความสนใจทางวิชาการของนักเรียนและนำทางพวกเขาไปสู่เส้นทางในอนาคตตามอุดมคติของพวกเขา

สาระการเรียนรู้แกนได้แก่ ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิชาศิลปะ ภาษาต่างๆ สุขศึกษาและพลศึกษา เทคโนโลยีและการศึกษาเกี่ยวกับงาน โรงเรียนต่างๆจัดรายวิชาเฉพาะทางและหลักสูตรความสนใจพิเศษกว้างขวางภายในสาระการเรียนรู้แกน ซึ่งท้าทายนักเรียนให้พัฒนาทักษะและสมรรถนะต่างๆที่จำเป็น

รายวิชาเฉพาะทางรวมถึงวิชาชีวิทยาทางทะเล การให้บริการ การโต้คลื่น การศึกษานอกสถานที่ การลีลาศ ดนตรีและการถ่ายภาพ หากท่านต้องการลองเรียนวิชาใหม่ ท่านควรพิจารณาสิ่งนี้เมื่อเลือกโรงเรียนของท่าน

หลักสูตรความสนใจพิเศษมีให้นักเรียนที่มีความสามารถหรือความรักในสาขาวิชาใดโดยเฉพาะ เช่น ภาษา ดนตรี ศิลปะ การแสดงและกีฬา การจะเข้าเรียนหลักสูตรเหล่านี้ได้ นักเรียนอาจต้องมีหลักฐานด้านความถนัด การทดสอบหรือทดลองแสดงก่อนที่จะได้รับเข้าเรียน นอกจากนี้อาจมีค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมพิเศษ

นอกจากนี้ นักเรียนยังสามารถเข้าร่วมทำกิจกรรมเสริมหลักสูตรมากมาย รวมถึง กีฬา วงดนตรี การแข่งขันการออกแบบทางวิศวกรรม การโต้วาทีและการผลิตละคร

ประกาศนียบัตรการศึกษาของรัฐเซาท์ออสเตรเลีย (SACE)

SACE เป็นวุฒิทางการศึกษาที่ได้รับการยอมรับจากนานาชาติที่นักเรียนผู้สำเร็จการศึกษาระดับชั้นปีที่ 11  และชั้นปีที่ 12 ในโรงเรียนมัธยมศึกษารัฐเซาท์ออสเตรเลียได้รับ SACE แบ่งออกเป็นสองระยะคือระยะ 1และระยะ 2 ในการวางแผนการ ศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายของท่าน ท่านจะต้องเรียนจบหลักสูตรตามแผนการเรียนส่วนตัวของท่านในชั้นปีที่ 10 หรือเมื่อท่านเริ่มเรียนชั้นปีที่ 11 ท่านจะต้องเรียนได้ 200 หน่วยกิตเพื่อที่จะได้รับ SACE ด้วยการเรียนวิชาและหลักสูตรต่างๆผสมผสานกันระหว่างวิชาบังคับและวิชาเลือกเสรี นักเรียนที่สำเร็จหลักสูตรชั้นปีที่ 11 ในประเทศของตนเองอาจได้ รับการโอนหน่วยกิตเพื่อรับ SACE ได้ โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ SACE website

นักเรียนได้รับตำแหน่งการรับเข้าศึกษาในระดับอุดมศึกษาของออสเตรเลีย (ATAR) บนพื้นฐานของผลการเรียนทางวิชาการของนักเรียน  ATAR เป็นที่ยอมรับสำหรับการเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษาด้านเทคนิคและการศึกษาต่อของออสเตรเลีย (TAFE) และมหาวิทยาลัยจำนวนมากทั่วโลกใช้ในการคัดเลือกนักศึกษาเข้าเรียนหลักสูตรปริญญา

โรงเรียนกับหลักสูตรปรับพื้นฐาน

โรงเรียนรัฐบาลเซาท์ออสเตรเลียไม่เปิดสอนหลักสูตรปรับพื้นฐาน

โรงเรียนเปิดสอนวิชาหลากหลายกว่าและให้การเรียนที่มีความลึกซึ้งยิ่งกว่า ซึ่งจะเป็นการให้ทางเลือกมากขึ้นสำหรับการศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยของท่าน  ที่สำคัญคือ นักเรียนชั้นปีที่ 12 ส่วนมากเรียนวิชาภาษาอังกฤษเป็นภาษาเพิ่มเติม (EAL) เพื่อเตรียมพร้อมในการศึกษาระดับมหาวิทยาลัยที่แข็งแกร่งและทำให้นักเรียนสามารถเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยได้ โดยไม่ต้องใช้คะแนนจากระบบการทดสอบความสามารถด้านภาษาอังกฤษนานาชาติ (IELTS)

นอกจากนี้ โรงเรียนของเรายังให้การดูแลและการสนับสนุนเป็นการส่วนตัวแก่นักเรียน เพื่อช่วยท่านให้ประสบความสำเร็จในการศึกษาของท่าน รวมถึงการสนับสนุนในห้องเรียนและการให้คำปรึกษาส่วนตัว วิชาและเส้นทางการเรียนของท่าน ทุกโรงเรียนมีผู้จัดการหลักสูตรสำหรับนักศึกษานานาชาติที่อุทิศตนให้กับความสำเร็จ ความปลอดภัยและความผาสุกของท่าน