Nhà > Chọn Lựa Học Tập > Học Trung Học > Chương Trình Du Học Trung Học

Chương Trình Du Học Trung Học

Nếu bạn 13 tuổi trở lên và muốn học tối đa 4 học kỳ (một năm), thì Chương Trình Du Học Trung Học là thích hợp cho bạn. Khoá học ngắn ngày và chương trình trải nghiệm văn hoá sẽ cho bạn cơ hội để thử học môn mới, ghi danh trong chương trình sở thích đặc biệt, và tham gia vào các hoạt động có sẵn ở trường như diễn kịch, chơi nhạc, và sinh hoạt thể thao và hoạt động cuối tuần. Bạn có thể bắt đầu việc học mỗi đầu học kỳ từ lớp 8 đến lớp 12.

Xin liên lạc với chúng tôi nếu bạn muốn tham gia chương trình ngắn hơn 10 tuần.

Nếu bạn sẽ học lâu hơn một năm, bạn có thể ghi danh trong Chương Trình Trung Học Phổ Thông của chúng tôi.

Yêu cầu học trình

Để xin học Chương Trình Du Học Trung Học, bạn được yêu cầu phải đậu những môn chính trong học trình.

Nơi ở

Chúng tôi sẽ sắp xếp nơi cho bạn ở với gia đình người bản xứ tận tình giúp bạn trải nghiệm đời sống ở Bang Nam Úc. Hoặc là bạn có thể chọn sống với thân nhân hoặc bạn bè của gia đình.

Chương trình bao gồm

Trước khi đến

 • xem xét đơn xin
 • đặt chổ ở trường
 • sắp xếp chổ ở với người bản xứ
 • Bộ Tài Liệu Trước Khi Du Học

Khi đến

 • chào đón ở Phi Trường Adelaide
 • giới thiệu với gia đình người bản xứ
 • đón tiếp ở trường và tham quan
 • giúp đỡ ghi danh
 • chương trình làm quen với trường
 • tài liệu học tập và dụng cụ học sinh

Tiếng Anh

 • Tiếng Anh Tăng Cường Cho Trung Học (ISEC)
 • Hỗ trợ tiếng Anh liên tục

Giúp đỡ học sinh

 • Tư vấn cá nhân và môn học
 • Báo cáo kết quả học tập mỗi học kỳ
 • Cung cấp học bạ (nếu yêu cầu)

An toàn và phúc lợi

 • Bảo Hiểm Sức Khoẻ Cho Du Học Sinh (nếu bạn có nhập cảnh du học sinh)
 • Kiểm tra sức khoẻ định kỳ
 • Dịch vụ điện thoại khẩn cấp 24 giờ

Bảo Hiểm Sức Khoẻ Cho Du Học Sinh

Là du học sinh, bạn được yêu cầu phải có Bảo Hiểm Sức Khoẻ Cho Du Học Sinh (OSHC) trong suốt thời gian của giấy phép nhập cảnh. OSHC là bảo hiểm y tế sẽ trả cho chi phí bác sỹ, xe cứu thương, chụp quang tuyến và xét nghiệm máu, viện phí, và thuốc men.