วิธีสมัครเรียน

โปรดใช้ขั้นตอนนี้เป็นแนวทางของท่านในการสมัครเรียนในโรงเรียนรัฐบาลเซาท์ออสเตรเลีย

1. ขอความช่วยเหลือ

ถ้าท่านต้องการความช่วยเหลือในการสมัครขอวีซ่าและสมัครเป็นนักเรียน โปรดติดต่อตัวแทนทางการศึกษาที่ได้รับการรับรองวุฒิแห่งใดแห่งหนึ่ง

เพราะการสมัครขอวีซ่านักเรียนอาจเป็นกระบวนการที่ยุ่งยากซับซ้อน เราจึงขอแนะนำอย่างยิ่งให้ท่านใช้บริการของตัวแทนทางการศึกษา ถ้าการสมัครขอวีซ่านักเรียนของท่านถูกปฏิเสธ เราอาจไม่สามารถเสนอที่ในโรงเรียนรัฐบาลเซาท์ออสเตรเลียให้ท่านได้

2. เลือกหลักสูตรที่ใช่สำหรับท่าน

โรงเรียนรัฐบาลเซาท์ออสเตรเลียเสนอหลักสูตรโรงเรียนประถมศึกษาสองหลักสูตรคือ:

3. ตรวจเช็คค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายพิเศษ

ก่อนสมัคร ให้ตรวจเช็คค่าธรรมเนียมและงบประมาณสำหรับค่าใช้จ่ายพิเศษสำหรับโรงเรียนและการครองชีพจะเสียค่าใช้จ่ายทั้งหมดเท่าไร?

4. เลือกโรงเรียน

เรามีโรงเรียนประถมศึกษาที่ได้รับรองคุณวุฒิที่มีคุณภาพจำนวนมากให้ท่านเลือกเลือกโรงเรียน

5. กรอกในสมัครให้ครบถ้วนและส่งใบสมัครของท่าน

ก่อนเริ่มกรอกใบสมัครของท่าน โปรดอ่านข้อตกลงและเงื่อนไขในการลงทะเบียนและมีข้อมูลและเอกสารต่อไปนี้พร้อม:

  • บ้านเลขที่ของที่พักในรัฐเซาท์ออสเตรเลีย (ถ้าทราบ)
  • การติดต่อในกรณีฉุกเฉิน (ชื่อ ที่อยู่ โทรศัพท์)
  • รายละเอียดเกี่ยวกับวีซ่า (ถ้าท่านกำลังศึกษาอยู่ในออสเตรเลียเท่านั้น)
  • ภาพถ่ายสีสำหรับติดหนังสือเดินทางที่เพิ่งถ่ายไม่นาน
  • รายงานผลการเรียนสำหรับ2ปีที่ผ่านมาซึ่งแปลเป็นภาษาอังกฤษแล้ว
  • หนังสือรับรองจากโรงเรียนปัจจุบันของท่านซึ่งแปลเป็นภาษาอังกฤษแล้ว

6. ส่งกลับใบตอบรับข้อเสนอและจัดการจ่ายค่าธรรมเนียม

ใบสมัครของท่านจะได้รับการประเมิน และหากเป็นที่ยอมรับ ท่านจะได้รับการยืนยันว่าเราจะจัดโรงเรียนให้ โดยที่เราจะส่งใบเสนอเข้าเรียนไปให้ท่านหรือตัวแทนของท่าน ให้ท่านส่งใบตอบรับข้อเสนอกลับมาและจัดการจ่ายค่าธรรมเนียมตามที่ระบุไว้ในใบเสนอเข้าเรียนของท่าน เมื่อเราได้รับแบบฟอร์มนี้และการจ่ายเงินของท่าน ท่านจะได้รับใบยืนยันการลงทะเบียน (COE)จดหมายยืนยันการลงทะเบียนและ(ถ้าเกี่ยวข้อง) ใบยืนยันการมีที่พักและสวัสดิการที่เหมาะสม (CAAW) นักเรียนที่ถือวีซ่าท่องเที่ยวไม่ต้องใช้ COE หรือ CAAW

7. ส่งใบสมัครขอวีซ่าออสเตรเลียของท่าน

ส่งใบสมัครขอวีซ่าของท่านแล้วแจ้งให้เราทราบทันทีที่ท่านได้รับอนุมัติวีซ่าข้อมูลวีซ่า

8. จองเที่ยวบินและซื้อประกันการเดินทางของท่าน

จองเที่ยวบินของท่านมาอะดิเลด รัฐเซาท์ออสเตรเลีย และแจ้งให้เราทราบเกี่ยวกับรายละเอียดของเที่ยวบินของท่าน อย่างน้อย2สัปดาห์ก่อนที่ท่านจะมาถึง นอกจากนี้ เราขอแนะนำให้ท่านซื้อประกันการเดินทางของท่าน เพื่อคุ้มครองค่าเครื่องบินและทรัพย์สินของท่าน

9. เตรียมตัวออกเดินทาง

เราจะส่งชุดเอกสารก่อนออกเดินทางไปให้ท่านเพื่อช่วยท่านตระเตรียมการเดินทางไปออสเตรเลียของท่าน

10. เดินทางถึงอะดิเลด รัฐเซาท์ออสเตรเลีย!

เนื่องจากท่านจะเดินทางมากับบิดามารดาหรือเพื่อนของครอบครัว หลังจากที่ท่านมาถึงอะดิเลดแล้ว ท่านสามารถเดินทางไปที่พักของท่านได้เลย