ทัวร์การศึกษา

South Australian Government Schools (โรงเรียนรัฐบาลเซาท์ออสเตรเลีย) หลายแห่งมีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าภาพจัดทัวร์การศึกษา ซึ่งอำนวยความสะดวกโดย International Education Services (IES, ฝ่ายบริการด้านการศึกษานานาชาติ) ทัวร์การศึกษาเป็นการเยี่ยมเยียนระยะสั้นที่ออกแบบมาสำหรับกลุ่มนักเรียนนักศึกษานานาชาติขนาดเล็กและขนาดใหญ่ อายุตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป  นักศึกษาอาจมาจากโรงเรียนเดียวกันหรือเข้าร่วมโปรแกรมที่จัดขึ้นโดยหน่วยงานรัฐบาลต่างประเทศ ตัวแทนการท่องเที่ยวหรือตัวแทนการศึกษาก็ได้

วัตถุประสงค์ของทัวร์การศึกษาคือให้โอกาสนักเรียนนักศึกษาที่เข้าร่วมโปรแกรมได้:

  • มีประสบการณ์กับวิธีชีวิตออสเตรเลีย
  • เข้าใจวัฒนธรรมในโรงเรียนออสเตรเลีย
  • เข้าไปอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่พูดภาษาอังกฤษ
  • เรียนรู้เกี่ยวกับโลกภายนอกประเทศบ้านเกิดของพวกเขา

นอกจากนี้ ยังสามารถมีจุดรวมความสนใจหรือหัวข้อเจาะจงด้วย เช่น คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์หรือกีฬา และกิจกรรมในโรงเรียนส่วนมากตลอดการทัวร์ขึ้นอยู่กับหัวข้อนี้ ทัวร์การศึกษามีความยาวต่างกัน ตั้งแต่สองสามวันถึงหลายสัปดาห์ และแต่ละโปรแกรมได้รับการจัดให้เหมาะสมกับความต้องการของแต่ละกลุ่ม

โดยทั่วไป ทัวร์การศึกษาตามปกติรวมถึงสิ่งต่อไปนี้:

  • ชั้นเรียนภาษาอังกฤษแบบเร่งรัด
  • ชั้นเรียนวิชาเฉพาะสำหรับนักเรียนนักศึกษาที่เข้าร่วม
  • การเข้าร่วมกิจกรรมของโรงเรียน
  • ที่พักโฮมสเตย์
  • การเดินทางท่องเที่ยว

ทัวร์การศึกษาส่งเสริมความรู้สึกของชุมชนภายในโรงเรียนเจ้าบ้านอย่างมีนัยสำคัญ  ช่วยให้โรงเรียนของเราส่งเสริมระบบการศึกษาออสเตรเลีย และให้โอกาสนักเรียนนักศึกษามีประสบการณ์การเรียนรู้ใน South Australia (รัฐเซาท์ออสเตรเลีย) และอาจเข้าร่วมหนึ่งใน International Student Program (ISP, หลักสูตรสำหรับนักศึกษานานาชาติ ) ของเราในอนาคต