ที่ตั้ง > ทางเลือกในการเรียน

ทางเลือกในการเรียน

การเรียนที่โรงเรียนประถมศึกษา

อายุ 5 – 12 ปี

การเรียนที่โรงเรียนประถมศึกษา

การเรียนที่โรงเรียนมัธยมศึกษา

13 – 18 ปี

การเรียนที่โรงเรียนมัธยมศึกษา

ผู้อยู่ในความดูแล

หากคุณเป็นนักศึกษาต่างชาติระดับอุดมศึกษาที่กำลังเรียนหลักสูตรที่นำไปสู่การเรียนจบปริญญา (award) ในมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาแห่งหนึ่งในรัฐเซาท์ออสเตรเลีย หรือกำลังขอวีซ่าเชื่อมต่อจากวีซ่านักเรียน คุณอาจเลือกที่จะลงทะเบียนเรียนบุตรในวัยเรียนของคุณซึ่งยังไม่ได้แต่งงาน ในฐานะผู้อยู่ในความดูแลของคุณได้ที่โรงเรียนรัฐบาลรัฐเซาท์ออสเตรเลีย

ดูทางเลือกสำหรับสำหรับผู้อยู่ในความดูแล

ทัวร์การศึกษา

ทัวร์การศึกษาคือการมาเยี่ยมเยียนระยะสั้น ซึ่งออกแบบมาสำหรับนักเรียนต่างชาติกลุ่มเล็กและกลุ่มใหญ่ที่มีอายุตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับทัวร์การศึกษา