ที่ตั้ง > สำหรับนักเรียน > คำถามที่นักเรียนมักถามกันบ่อย

คำถามที่นักเรียนมักถามกันบ่อย

การคุ้มครองสุขภาพสำหรับนักเรียนต่างชาติคืออะไร?

Overseas Student Health Cover (OSHC, การคุ้มครองสุขภาพนักเรียนต่างชาติ)ให้การประกันค่ารักษาพยาบาลและค่าโรงพยาบาลสำหรับนักเรียนต่างชาติขณะที่กำลังศึกษาอยู๋ใน South Australia (รัฐเซาท์ออสเตรเลีย) OSHC จะช่วยค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงค่าธรรมเนียมของแพทย์ ค่ารถพยาบาล ค่าโรงพยาบาล และค่ายาบางอย่าง South Australian Government Schools (โรงเรียนรัฐบาลเซาท์ออสเตรเลีย) สามารถจัดการเรื่อง OSHC ให้นักเรียนที่ถือวีซ่านักเรียน ซึ่งจะให้ความคุ้มครองตลอดระยะหลักสูตร ถ้าคุณเป็นนักเรียน Study Abroad Program  (SAP, หลักสูตรการเรียนในต่างประเทศ)  OHSC รวมอยู่ในค่าธรรมเนียมของหลักสูตรของคุณ ถ้าคุณเป็นนักเรียน Primary หรือ High School Graduate Program (PSGP หรือ HSGP, หลักสูตรเพื่อจบระดับประถมหรือมัธยมศึกษา)  คุณต้องจ่ายค่าธรรมเนียม OHSC เพิ่มเติมจากค่าเล่าเรียนของคุณ

ทำไมฉันจึงต้องมีการคุ้มครองสุขภาพสำหรับนักเรียนต่างชาติ?

ในฐานะนักเรียนต่างชาติ คุณต้องมีการคุ้มครองสุขภาพนักเรียนต่างชาติสำหรับระยะของวีซ่านักเรียนของคุณ การคุ้มครองสุขภาพจะทำให้มั่นใจว่าคุณสามารถเข้าถึงบริการสุขภาพที่จำเป็นในขณะที่คุณอยู่ในออสเตรเลีย

ฉันสามารถอยู่ได้ที่ไหนในรัฐเซาท์ออสเตรเลีย?

ถ้าคุณอายุ 12 ปีขึ้นไป คณาจารย์ที่โรงเรียนรัฐบาลเซาท์ออสเตรเลียสามารถจัดเตรียมครอบครัวโฮมสเตย์ที่ได้รับการแต่งตั้งซึ่งเหมาะสมและได้รับการรับรองให้คุณอยู่ด้วยได้ในขณะที่คุณเป็นส่วนหนึ่งของ  International Student Program (ISP, หลักสูตรสำหรับนักศึกษานานาชาติ) นอกจากนี้ นักเรียนยังมีทางเลือกว่าจะอยู่กับครอบครัวที่ได้รับการแต่งตั้งและรับรองหรืออยู่กับสมาชิกครอบครัว หรือนักเรียนสามารถอยู่กับบิดามารดาในรัฐเซาท์ออสเตรเลียได้ ถ้าบิดามารดาท่านนั้นมีวีซ่าผู้ปกครองนักเรียน

ฉันสามารถทำงานขณะที่ฉันกำลังเรียนอยู่ในรัฐเซาท์ออสเตรเลียได้หรือไม่?

ถ้านักเรียนต้องการทำงานขณะที่พวกเขากำลังศึกษาต่างประเทศในรัฐเซาท์ออสเตรเลีย พวกเขาต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขวีซ่าของพวกเขาและนโยบายของโรงเรียนรัฐบาลเซาท์ออสเตรเลียเกี่ยวกับการทำงานพาร์ทไทม์ กรุณาคลิกที่นี่ เพื่ออ่านข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายเหล่านี้และงานพาร์ทไทม์สำหรับนักศึกษาต่างชาติในรัฐเซาท์ออสเตรเลีย

ใครจะช่วยฉัน ถ้าฉันมีปัญหา?

คนที่สามารถให้ความช่วยเหลือคุณได้มีหลายคน ถ้าคุณกำลังมีปัญหาที่โรงเรียน รวมถึงผู้จัดการ ISP ของคุณ ครูประจำชั้น  ครูที่ปรึกษาและคณาจารย์ของโรงเรียนรัฐบาลเซาท์ออสเตรเลีย ในกรณีฉุกเฉิน โรงเรียนรัฐบาลเซาท์ออสเตรเลียให้บริการทางโทรศัพท์กรณีฉุกเฉิน 24 ชั่วโมงที่จะตอบโทรศัพท์ของคุณเพื่อให้ความช่วยเหลือ

คุณมีโครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยนหรือทุนการศึกษาให้หรือไม่?

หลักสูตรสำหรับนักศึกษานานาชาติของเราไม่ใช่โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา นอกจากนี้ ในปัจจุบันเราก็ไม่มีทุนการศึกษาให้นักเรียนต่างชาติ อย่างไรก็ตาม กรุณาสอบถามตัวแทนของคุณเกี่ยวกับโอกาสในการรับทุนการ ศึกษาหรือความช่วยเหลือด้านการเงินสำหรับการศึกษาต่างประเทศที่เสนอให้ในประเทศบ้านเกิดของคุณ