South Australian Government Schools (โรงเรียนรัฐบาลเซาท์ออสเตรเลีย) ให้การสนับสนุนนักเรียนนานาชาติในการเลือกอาชีพและเส้นทางตามศักยภาพของพวกเขาหลังจบการศึกษาที่โรงเรียน South Australia (รัฐเซาท์ออสเตรเลีย) คือที่ตั้งของมหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษาชั้นเยี่ยมบางแห่งของโลก ที่นำเสนอคุณวุฒิทางการศึกษาซึ่งเป็นที่ยอมรับทั่วโลกจำนวนมาก

เรานำเสนอโอกาสที่หลากหลายทางการเรียนรู้หลังจบการศึกษาจากโรงเรียน และหน้าที่ของเราคือเลี้ยงดูและสนับสนุนนักเรียนตลอดการเล่าเรียนในโรงเรียนของพวกเขา เพื่อให้มั่นใจว่าพวกเขาพร้อมสำหรับเส้นทางในอนาคตของพวกเขา ตลอดการศึกษาในระดับมัธยมศึกษา นักเรียนจะได้รับคำแนะนำเกี่ยวกับตัวเลือกหลักสูตรมหาวิทยาลัยและโอกาสทางการศึกษาวิชาชีพ นักเรียนต่างชาติจะได้รับการแนะนำหลักสูตรมหาวิทยาลัยหลากหลายตลอดการเรียนในโรงเรียนด้วยเช่นกัน

เส้นทางไปสู่มหาวิทยาลัย

โรงเรียนของเราจัดหลักสูตรที่มีคุณภาพสูงซึ่งได้รับการออกแบบมาให้นักเรียน เพื่อเตรียมพวกเขาสำหรับการเลือกหลักสูตรมหาวิทยาลัย ด้วยการให้ประสบการณ์ ทักษะและความรู้ที่พวกเชาต้องการเพื่อสนับสนุนการเรียนต่อเนื่องของพวกเขา โรงเรียนของเรามีความสัมพันธ์ดีเลิศกับทุกมหาวิทยาลัยในรัฐเซาท์ออสเตรเลีย และจะสนับสนุนให้นักเรียนเรียนวิชาต่าง ๆ ที่จะทำให้การเปลี่ยนผ่านไปสู่หลักสูตรมหาวิทยาลัยที่ต้องการเป็นไปอย่างราบรื่น

เส้นทางไปสู่ Technical and Further Education (TAFE สถาบันการศึกษาด้านเทคนิกและการศึกษาต่อ)

TAFE หมายถึง Technical and Further Education (สถาบันการศึกษาด้านเทคนิกและการศึกษาต่อ)  TAFE นำเสนอหลักสูตรเชิงปฏิบัติหลากหลายที่ช่วยนักศึกษาให้ได้รับประสบการณ์ในหลากหลายสาขาวิชา    TAFE เป็นทางเลือกที่มีประสิทธิภาพและมีชื่อเสียงแทนมหาวิทยาลัยพร้อมหลักสูตรบางหลักสูตรที่นำไปสู่มหาวิทยาลัย

การศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ

หลักสูตร Vocational Education and Training (VETหลักสูตรการศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพ) สามารถเรียนได้ระหว่างหรือหลังจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาแล้ว เพื่อช่วยนักศึกษาในการเข้าสู่อุตสาหกรรมต่าง ๆ จำนวนมาก โรงเรียนของเราบางแห่งเสนอหลักสูตร VET เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรของโรงเรียน เพื่อช่วยให้นักเรียนมีทักษะเฉพาะอุตสาหกรรมและคุณวุฒิและประกาศนียบัตรที่ได้รับการยอมรับทั่วประเทศ

รัฐเซาท์ออสเตรเลียมีโอกาสที่ไม่สิ้นสุดสำหรับนักศึกษาที่จะพัฒนาและก้าวหน้าในอาชีพของพวกเขา และโรงเรียนรัฐบาลเซาท์ออสเตรเลียจัดหาข้อมูลให้นักเรียนนานาชาติเพื่อสร้างอนาคตของพวกเขา