หลักสูตรระดับประถมศึกษา

หากท่านอายุระหว่าง 5 และ 12 ปี และต้องการที่จะมาเรียนเกินหนึ่งปี หลักสูตรระดับประถมศึกษาของเร่าคือหลักสูตรสำหรับท่าน หลักสูตรระยะยาวหลักสูตรนี้จะเปิดโอกาสให้ท่านได้เรียนภาษาอังกฤษมีส่วนร่วมในกิจกรรมเชิงปฏิสัมพันธ์ทางการศึกษา และผูกมิตรกับเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาออสเตรเลีย ท่านสามารถเริ่มเรียนในตอนต้นภาคเรียนใดก็ได้ ตั้งแต่ปีแรกเข้าเรียนถึงชั้นปีที่ 7

หากท่านจะมาเรียนเป็นเวลาหนึ่งปีหรือน้อยกว่านั้น ท่านสามารถลงทะเบียนเรียนในหลักสูตรการเรียนในต่างประเทศระดับประถมศึกษาของเรา

เงื่อนไขในการเข้าเรียน

ก่อนมาถึง

 • การดำเนินการสมัครเรียน
 • การจัดโรงเรียน
 • ชุดข้อมูลก่อนออกเดินทาง

เมื่อมาถึง

 • การให้การต้อนรับและพาชมโรงเรียน
 • ความช่วยเหลือในการลงทะเบียนที่โรงเรียน
 • ช่วงการปฐมนิเทศที่โรงเรียน
 • วัสดุประกอบการเรียนและเครื่องเขียนในตอนเริ่มต้น

ภาษาอังกฤษ

 • การสนับสนุนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษาแบบเร่งรัด (ถ้าจำเป็น)
 • การสนับสนุนภาษาอังกฤษแบบต่อเนื่อง

การสนับสนุนของโรงเรียน

 • การให้คำปรึกษาส่วนตัว
 • รายงานความก้าวหน้าในการเรียน

การสนับสนุนแก่บิดามารดา

 • ชุดข้อมูลการปฐมนิเทศสำหรับบิดามารดา
 • การเชิญเข้าร่วมในกิจกรรมของโรงเรียน ชุมชนและทางสังคม

ความปลอดภัยและสวัสดิภาพ

 • การคุ้มครองสุขภาพสําหรับนักเรียนต่างชาติ
 • บริการทางโทรศัพท์ในกรณีฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง

การคุ้มครองสุขภาพสำหรับนักเรียนต่างชาติ

ในฐานะนักเรียนต่างชาติ ท่านต้องมีการคุ้มครองสุขภาพสำหรับนักเรียนต่างชาติ (OSHC) สำหรับระยะเวลาวีซ่านักเรียนของท่าน OSHC คือการประกันทางการแพทย์ซึ่งจะช่วยจ่ายค่าธรรมเนียมที่ต้องจ่ายให้แพทย์ ค่ารถพยาบาล เอ็กซเรย์และตรวจเลือด คุ้มครองการรักษาตัวในโรงพยาบาลและค่ายารักษาโรค

ชื่อหลักสูตร CRICOS: ชั้นประถม