ที่ตั้ง > สำหรับนักเรียน > โปรแกรมวันปิดภาคเรียน

โปรแกรมวันปิดภาคเรียน

South Australian Government Schools (โรงเรียนรัฐบาลเซาท์ออสเตรเลีย) นำเสนอโปรแกรมวันปิดภาคเรียนระหว่างการปิดภาค ซึ่งได้รับการออกแบบและดำเนินการโดยคณาจารย์ของโรงเรียนรัฐบาลเซาท์ออสเตรเลีย ด้วยความช่วยเหลือของทูตนักศึกษานานาชาติ  กิจกรรมต่าง ๆ จะแตกต่างกันออกไป ขึ้นอยู่กับช่วง เวลาของปี และมุ่งที่จะตอบสนองความสนใจที่หลากหลาย  กิจกรรมและอีเว้นท์โปรแกรมวันปิดภาคเรียนที่ผ่านมารวมถึงการไปเที่ยวสวนสัตว์ กิจกรรมกลางแจ้ง ทัศนศึกษา วันกีฬา กิจกรรมทางสังคม การฉายภาพยนตร์และอื่น ๆ อีกมากมาย

นักเรียน บิดามารดาและโรงเรียนจะได้รับข้อมูลเกี่ยวกับโปรแกรมวันปิดภาคเรียนทางอีเมลและบนแพล็ตฟอร์มโซเชียลมีเดียของเรา เราขอสนับสนุนให้นักเรียนของเราทุกคนเข้าร่วมในกิจกรรมที่ยอดเยี่ยมเหล่านี้ ซึ่งทำให้พวกเขาได้สัมผัส South Australia (รัฐเซาท์ออสเตรเลีย) มากขึ้น  เข้าสังคมกับเพื่อน ๆ ของพวกเขาและมีส่วนร่วมในกิจกรรมหลากหลายที่เต็มไปด้วยความสนุกสนานและไม่มีค่าใช้จ่าย ซึ่งบริหารจัดการโดยโรงเรียนรัฐบาลเซาท์ออสเตรเลีย