Xin sử dụng chỉ dẫn dưới đây để ghi danh vào một trường công lập ở Bang Nam Úc

1. Yêu cầu giúp đỡ

Nếu bạn cần giúp đỡ trong việc xin nhập cảnh và đơn xin học, xin liên lạc với một công ty du học được thừa nhận.

Vì thủ tục xin nhập cảnh cho du học sinh có thể phức tạp nên chúng tôi khuyến nghị bạn nên sử dụng dịch vụ của một công ty du học. Nếu đơn xin nhập cảnh du học của bạn bị từ chối, chúng tôi có thể không thể dành một chổ trong trường công lập chánh phủ bang Nam Úc cho bạn được.

2. Chọn chương trình thích hợp cho bạn

Các trường công lập Bang Nam Úc có hai chương trình cho bậc tiểu học:

3. Kiểm tra học phí và các chi phí phụ trội

Trước khi xin, kiểm tra học phí và ngân sách cho những chi phí sinh hoạt và phụ trội thêm ở nhà trường. Chi phí sẽ là bao nhiêu?

4. Chọn một trường

Chúng tôi có nhiều trường tiểu học đủ tiêu chuẩn để chọn. Chọn một trường

5. Điền và gởi đơn xin học

Trước khi bạn bắt đầu ghi đơn, xin đọc Điều Khoản và Điều Kiện Ghi Danh và chuẩn bị sẵn những thông tin và giấy tờ sau:

  • Địa chỉ nơi ở tại Bang Nam Úc (nếu có)
  • Chi tiết liên lạc khẩn cấp (tên, địa chỉ, điện thoại)
  • Chi tiết nhập cảnh (nếu hiện thời đang học ở Úc)
  • Hình màu để làm giấy tờ mới chụp
  • Bản dịch học bạ của trường cho hai năm gần nhất
  • Bản dịch giấy xác nhận của trường

6. Gởi lại Giấy Chấp Nhận Thư Mời Học và sắp xếp trả tiền

Đơn xin của bạn sẽ được xem xét và nếu được chấp thuận, một chổ trong trường sẽ được xác nhận. Một Thư Mời Học (Letter of Offer) sẽ được gởi tới bạn hoặc công ty du học. Gởi lại mẫu Chấp Nhận Thư Mời Học (Acceptance of Offer) và sắp xếp đóng học phí ghi trong Thư Mời Học. Khi chúng tôi nhận được mẫu nầy và tiền thì bạn sẽ được gởi Thư Xác Nhận Nhập Học [Confirmation of Enrolment (COE)], Thư Xác Nhận Đơn Ghi Danh Xin Học (Letter of Confirmation) và, nếu thích hợp, thư Xác Nhận Nơi Ở Thích Hợp và Phúc Lợi [Confirmation of Appropriate Accommodation and Welfare (CAAW)]. Học sinh có Nhập Cảnh Du Lịch không cần thư COE hoặ CAAW.

7. Gởi đơn xin nhập cảnh vào Úc

Gởi đơn xin nhập cảnh và báo cho chúng tôi ngay khi được nhập cảnh. Thông tin nhập cảnh

8. Đăng ký chuyến bay và mua bảo hiểm du hành

Đăng ký chuyến bay tới Thành Phố Adelaide, Bang Nam Úc và cho chúng tôi biết chi tiết chuyến bay ít nhất 2 tuần trước khi tới. Chúng tôi cũng khuyên bạn mua bảo hiểm du hành để bảo vệ tiền vé và hành lý.

9. Chuẩn bị lên đường

Chúng tôi sẽ gởi Bộ Tài Liệu Trước Khi Du Học để giúp bạn chuẩn bị cuộc hành trình đến Úc.

10. Tới Thành Phố Adelaide, Bang Nam Úc!

Vì bạn sẽ đi cùng với cha mẹ hoặc bạn bè của gia đình, sau khi đến Thành Phố Adelaide bạn có thể tìm đến nơi cư trú của mình.