ที่ตั้ง > ทางเลือกในการเรียน > การเรียนที่โรงเรียนประถมศึกษา > หลักสูตรการเรียนในต่างประเทศระดับประถมศึกษา

หลักสูตรการเรียนในต่างประเทศระดับประถมศึกษา

หากท่านอายุระหว่าง 5 และ 12 ปี และต้องการที่จะมาเรียนไม่เกิน 4 ภาคเรียน (หนึ่งปี) หลักสูตรการเรียนในต่างประเทศระดับประถมศึกษาของเร่าคือหลักสูตรสำหรับท่าน หลักสูตรระยะการศึกษาและประสบการณ์ทางวัฒนธรรมระยะสั้นหลักสูตรนี้จะเปิดโอกาสให้ท่านได้เรียนภาษาอังกฤษ ผูกมิตรกับเพื่อนใหม่ๆและมีประสบการณ์ในการใช้ชีวิตอยู่ใกล้ตัวเมือง ทิวเขาหรือชายทะเล ท่านสามารถเริ่มเรียนในตอนต้นภาคเรียนใดก็ได้ ตั้งแต่ปีแรกเข้าเรียนถึงชั้นปีที่ 7

โปรดติดต่อเราหากท่านสนใจหลักสูตรที่มีมีระยะต่ำกว่า 10 สัปดาห์ หากท่านจะเรียนนานเกินหนึ่งปี ท่านสามารถสมัครเรียนในหลักสูตรระดับประถมศึกษาของเร่าได้

เงื่อนไขในการเข้าเรียน

การที่จะเริ่มเรียนเมื่ออายุ 5 ปี ท่านจะต้องเป็นผู้ที่มีชื่ออยู่ในวีซ่าผู้ปกครอง หรือวีซ่าหลักสูตรภาษาอังกฤษแบบเข้มของบิดามารดาของท่านการจะเริ่มเรียนเมื่อท่านอายุตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไป ท่านจะต้องสมัครขอวีซ่านักเรียนของท่านเอง ท่านต้องอยู่กับบิดามารดาหรือผู้ปกครองในขณะที่ท่านกำลังเรียนอยู่ในรัฐเซาท์ออสเตรเลีย

สิ่งที่รวมอยู่ในหลักสูตร

ก่อนมาถึง

 • การดำเนินการสมัครเรียน
 • การจัดโรงเรียน
 • ชุดข้อมูลก่อนออกเดินทาง

เมื่อมาถึง

 • การให้การต้อนรับและพาชมโรงเรียน
 • ความช่วยเหลือในการลงทะเบียนที่โรงเรียน
 • ช่วงการปฐมนิเทศที่โรงเรียน
 • วัสดุประกอบการเรียนและเครื่องเขียนในตอนเริ่มต้น

ภาษาอังกฤษ

 • การสนับสนุนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษาแบบเร่งรัด(ถ้าจำเป็น)
 • การสนับสนุนภาษาอังกฤษแบบต่อเนื่อง

การสนับสนุนของโรงเรียน

 • การให้คำปรึกษาส่วนตัว
 • รายงานความก้าวหน้าในการเรียน

การสนับสนุนแก่บิดามารดา

 • ชุดข้อมูลการปฐมนิเทศสำหรับบิดามารดา
 • การเชิญเข้าร่วมในกิจกรรมของโรงเรียน ชุมชนและทางสังคม

ความปลอดภัยและสวัสดิภาพ

 • การคุ้มครองสุขภาพสําหรับนักเรียนต่างชาติ (ถ้าจำเป็น)
 • บริการทางโทรศัพท์ในกรณีฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง

การคุ้มครองสุขภาพสําหรับนักเรียนต่างชาติ

ในฐานะนักเรียนต่างชาติ ท่านต้องมีการคุ้มครองสุขภาพสำหรับนักเรียนต่างชาติ (OSHC) สำหรับระยะเวลาวีซ่านักเรียนของท่าน OSHC คือการประกันทางการแพทย์ซึ่งจะช่วยจ่ายค่าธรรมเนียมที่ต้องจ่ายให้แพทย์ ค่ารถพยาบาล เอ็กซเรย์และตรวจเลือด คุ้มครองการรักษาตัวในโรงพยาบาลและค่ายารักษาโรค

ชื่อหลักสูตร CRICOS: ชั้นประถม