ที่ตั้ง > ทางเลือกในการเรียน > การเรียนที่โรงเรียนประถมศึกษา

การเรียนที่โรงเรียนประถมศึกษา

โรงเรียนประถมศึกษาของรัฐบาลเซาท์ออสเตรเลียให้สิ่งแวดล้อมในการเรียนรู้ที่มีชีวิตชีวา ซึ่งสนับสนุนนักเรียนให้พัฒนาทักษะและค้นพบความสนใจใหม่ๆ ห้องเรียนกว้างใหญ่และมีบริเวณการเรียนรู้เฉพาะทาง ห้องคอมพิวเตอร์และพื้นที่สำหรับการเล่นกีฬาและการละเล่นนอกห้องเรียนขนาดใหญ่

ท่านสามารถเลือกโรงเรียนที่อยู่ใกล้ชายทะเล ใกล้ใจกลางเมืองหรือในชนบทก็ได้

ในฐานะนักเรียนชั้นประถมศึกษาท่านจะมีบิดามารดาหรือผู้ปกครองเดินทางมากับท่าน

ค่าธรรมเนียมหลักสูตร

ค่าธรรมเนียมหลักสูตร

ค่าธรรมเนียมเป็นดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) และอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่มีการแจ้งล่วงหน้า ค่าธรรมเนียมอาจรวมถึงการสนับสนุนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษาแบบเร่งรัดจำนวน1, 2, 3 หรือ 4 ภาคเรียน

ดาวน์โหลดตารางค่าธรรมเนียม สิ่งที่รวมอยู่ในหลักสูตรและค่าใช้จ่ายที่โรงเรียนและค่าครองชีพพิเศษค่าธรรมเนียมไม่รวมค่าเดินทางไปและกลับจากออสเตรเลียหรือค่าวีซ่า

ดาวน์โหลดตารางค่าธรรมเนียม

หลักสูตรของเรา

หลักสูตรของเรา: อายุ 5 – 12 ปี

เลือกจากหลักสูตรระดับประถมศึกษาสองหลักสูตรของเรา

หลักสูตรระดับประถมศึกษาหลักสูตรการเรียนในต่างประเทศระดับประถมศึกษา
เรียนเกิน 1 ปี ไม่เกิน 8 ปีเรียนระหว่าง 1-4 ภาคเรียน
ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการและการเปลี่ยนผ่านสู่ระดับมัธยมศึกษาการเรียนและประสบการณ์ด้านวัฒนธรรมระยะสั้น
การสนับสนุนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษาแบบเร่งรัดการสนับสนุนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษาแบบเร่งรัด
ดูสิ่งที่รวมอยู่ในหลักสูตร ดูสิ่งที่รวมอยู่ในหลักสูตร

ดาวน์โหลดแผ่นพับเกี่ยวกับหลักสูตร

ภาษาไทย

ภาคเรียนและวันรับสมัคร

ภาคเรียนและวันรับสมัคร

2023School term datesLast date to apply
Term 130 January - 14 April28 October 2022
Term 21 May - 7 July31 January 2023
Term 324 July - 29 September27 April 2023
Term 416 October - 15 December20 July 2023
2024School term datesLast date to apply
Term 129 January - 12 April31 October 2023
Term 229 April - 5 July30 January 2024
Term 322 July - 27 September23 April 2024
Term 414 October - 13 December16 July 2024
2025School term datesLast date to apply
Term 128 January - 11 April30 October 2024
Term 228 April- 4 July28 January 2025
Term 321 July - 26 September22 April 2025
Term 413 October - 12 December15 July 2025
เกี่ยวกับโรงเรียนประถมศึกษาของเรา

เกี่ยวกับโรงเรียนประถมศึกษาของเรา

โรงเรียนประถมศึกษาที่ได้รับการรับรองวุฒิของเราซึ่งจัดสอนหลักสูตรนักเรียนต่างชาติตั้งอยู่ในที่ต่างๆทั่วมหานครอะดิเลดและในระดับภูมิภาคของรัฐเซาท์ออสเตรเลียพื้นที่โล่ง กว้างขวางและสิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติของโรงเรียนเอื้ออำนวยบริเวณที่สะอาด เงียบและสวยงามสำหรับการเรียนรู้

โรงเรียนประถมศึกษาระดับชั้นปีอายุนักเรียน
ประถมปีแรกเข้า - ชั้นปีที่ 6 5 - 12 ปี

ปีการศึกษา

ปีการศึกษาประกอบด้วย 4 ภาคเรียน (2 ทวิภาค) และเริ่มในตอนปลายเดือนมกราคมและสิ้นสุดกลางเดือนธันวาคม

  • ทวิภาค 1: ภาคเรียนที่ 1 และ 2
  • ทวิภาค 2: ภาคเรียนที่ 3 และ 4

แต่ละภาคเรียนมีประมาณ 10 สัปดาห์ ซึ่งตามด้วยวันโรงเรียนปิดเทอม

วันเรียนตามปกติ

นักเรียนไปโรงเรียนวันจันทร์ถึงวันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 8.30น.ถึงเวลา 15.15 น.

บทเรียนเกิดขึ้นในสถานที่ต่างๆของโรงเรียน ซึ่งรวมถึงห้องเรียน ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ การประชุมเชิงปฏิบัติ การของผู้เชี่ยวชาญและสตูดิโอ โรงพลศึกษาและสนามกีฬากลางแจ้ง

เวลากิจกรรม
8.30 น.ถึงโรงเรียน เข้าโฮมกรุปเพื่อเช็คชื่อเข้าชั้นเรียนและฟังประกาศประจำวัน
8.45 น.เรียนวิชาต่างๆ เช่น ภาษาอังกฤษและพลศึกษา
10.45 น.พัก (หยุดพักสั้นๆ เพื่อดื่มน้ำและทานของว่าง)
11.00 น.เรียนวิชาต่างๆ เช่น ศิลปะและคณิตศาสตร์
12. 45 น.เวลาอาหารกลางวัน (เวลาทานอาหารและเล่นกับเพื่อนๆของนักเรียน)
13.30 น.เรียนวิชาต่างๆ เช่นวิทยาศาสตร์และดนตรี
15.15 น.โรงเรียนเลิก นักเรียนบางคนอาจเล่นกีฬาหลังโรงเรียนเลิก

เครื่องแบบนักเรียน

แต่ละโรงเรียนมีเครื่องแบบประจำโรงเรียนของตนเองซึ่งรวมถึงเครื่องแบบฤดูร้อน เครื่องแบบฤดูหนาวและเครื่องแบบกีฬา