ที่ตั้ง > ทางเลือกในการเรียน > การเรียนที่โรงเรียนมัธยมศึกษา > หลักสูตรการศึกษาในต่างประเทศระดับภูมิภาค

หลักสูตรการศึกษาในต่างประเทศระดับภูมิภาค

ถ้าท่านมีอายุตั้งแต่ 13 ปีขึ้นไป และต้องการเรียนไม่เกิน 4 ภาคเรียน (หนึ่งปี)ในชนบทของรัฐเซาท์ออสเตรเลียแล้ว หลักสูตรการศึกษาในต่างประเทศระดับภูมิภาคคือหลักสูตรสำหรับท่าน หลักสูตรการเรียนและประสบการณ์ทางวัฒนธรรมระยะสั้นหลักสูตรนี้จะเปิดโอกาสให้ท่านเข้าร่วมกิจกรรมในโรงเรียนและชุมชน และมีประสบการณ์กับวิถีชีวิตของคนออสเตรเลียในพื้นที่ต่างๆ ได้แก่คาบสมุทรเฟลอริเยอร์ ที่สวยงาม เม้านท์แกมเบียร์ พอร์ตลินคอล์นหรือเกาะแกงการู

โปรดติดต่อเรา  ถ้าท่านสนใจหลักสูตรที่มีระยะไม่ถึง 10 สัปดาห์

ถ้าท่านจะเรียนเกินหนึ่งปี ท่านสามารถลงทะเบียนเรียนในหลักสูตรเพื่อจบระดับมัธยมศึกษาของเรา

เกณฑ์ด้านวิชาการ

ในการสมัครเรียนหลักสูตรศึกษาในต่างประเทศระดับภูมิภาค ท่านต้องสอบได้คะแนนผ่านในรายวิชาหลักทางวิชาการของท่าน

ที่พัก

เราจะจัดที่พักให้ท่านอยู่กับครอบครัวโฮมสเตย์ที่ดูแลเอาใจใส่ ผู้ที่จะช่วยให้ท่านมีประสบการณ์ชีวิตในรัฐเซาท์ออสเตรเลีย หรือท่านอาจเลือกที่จะอยู่กับญาติหรือเพื่อนของครอบครัวก็ได้

สิ่งที่รวมอยู่ในหลักสูตร

ก่อนมาถึง 

 • การดำเนินการสมัครเรียน
 • การจัดโรงเรียน
 • การจัดที่พักโฮมสเตย์
 • ชุดข้อมูลก่อนออกเดินทาง

เมื่อมาถึง

 • ไปพบและให้การต้อนรับที่สนามบินอะดิเลด
 • การจัดที่พักโฮมสเตย์
 • การให้การต้อนรับและพาชมโรงเรียน
 • ความช่วยเหลือในการลงทะเบียนที่โรงเรียน
 • ช่วงการปฐมนิเทศที่โรงเรียน
 • วัสดุประกอบการเรียนและเครื่องเขียนในตอนเริ่มต้น

ภาษาอังกฤษ

 • การสนับสนุนภาษาอังกฤษอย่างต่อเนื่อง

การสนับสนุนนักเรียน

 • การให้คำปรึกษาส่วนตัวและวิชา
 • รายงานความก้าวหน้าทางวิชาการประจำภาคเรียน
 • ใบแจ้งผลการเรียน (ถ้าต้องการ)

ความปลอดภัยและสวัสดิภาพ

 • การคุ้มครองสุขภาพสําหรับนักเรียนต่างชาติ (ถ้าท่านถือวีซ่านักเรียน)
 • การตรวจเช็คสวัสดิภาพอย่างสม่ำเสมอ
 • บริการทางโทรศัพท์ในกรณีฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง

การคุ้มครองสุขภาพสําหรับนักเรียนต่างชาติ

ในฐานะนักเรียนต่างชาติ ท่านต้องมีการคุ้มครองสุขภาพสำหรับนักเรียนต่างชาติ (OSHC) สำหรับระยะเวลาวีซ่านักเรียนของท่าน OSHC คือการประกันทางการแพทย์ซึ่งจะช่วยจ่ายค่าธรรมเนียมที่ต้องจ่ายให้แพทย์ ค่ารถพยาบาล เอ็กซเรย์และตรวจเลือด คุ้มครองการรักษาตัวในโรงพยาบาลและค่ายารักษาโรค