ที่ตั้ง > ทางเลือกในการเรียน > การเรียนที่โรงเรียนมัธยมศึกษา > หลักสูตรการเรียนในต่างประเทศระดับมัธยมศึกษา

หลักสูตรการเรียนในต่างประเทศระดับมัธยมศึกษา

หากท่านอายุตั้งแต่ 13 ปี ขึ้นไป และต้องการที่จะเรียนไม่เกิน 4 ภาคเรียน (หนึ่งปี) แล้ว หลักสูตรการเรียนในต่างประเทศระดับมัธยมศึกษาคือหลักสูตรสำหรับท่านหลักสูตรการเรียนและประสบการณ์ทางวัฒนธรรมระยะสั้นหลักสูตรนี้จะเปิดโอกาสให้ท่านทดลองเรียนวิชาใหม่ ลงทะเบียนเรียนหลักสูตรความสนใจพิเศษ และเข้าร่วมในกิจกรรมอันน่าตื่นเต้นที่โรงเรียนเช่น การผลิตละคร วงดนตรี กีฬาและกิจกรรมในวันสุดสัปดาห์ ท่านสามารถเริ่มการศึกษาของท่านในตอนต้นภาคเรียนใดก็ได้ ตั้งแต่ชั้นปีที่ 8 ถึง 12

โปรดติดต่อเรา ถ้าท่านสนใจหลักสูตรที่มีระยะยาวน้อยกว่า 10 สัปดาห์

ถ้าท่านจะเรียนเกินหนึ่งปี ท่านสามารถลงทะเบียนเรียนในหลักสูตรเพื่อจบระดับมัธยมศึกษาของเรา

เกณฑ์ด้านวิชาการ

ในการสมัครเรียน หลักสูตรการเรียนในต่างประเทศระดับมัธยมศึกษา ท่านต้องสอบได้คะแนนผ่านในรายวิชาหลักทางวิชาการของท่าน

ที่พัก

เราจะจัดที่พักให้ท่านอยู่กับครอบครัวโฮมสเตย์ที่ดูแลเอาใจใส่ ผู้ที่จะช่วยให้ท่านมีประสบการณ์ชีวิตในรัฐเซาท์ออสเตรเลีย หรือท่านอาจเลือกที่จะอยู่กับญาติหรือเพื่อนของครอบครัวก็ได้

สิ่งที่รวมอยู่ในหลักสูตร

ก่อนมาถึง

 • การดำเนินการสมัครเรียน
 • การจัดโรงเรียน
 • การจัดที่พักโฮมสเตย์
 • ชุดข้อมูลก่อนออกเดินทาง

เมื่อมาถึง

 • ไปพบและให้การต้อนรับที่สนามบินอะดิเลด
 • การจัดที่พักโฮมสเตย์
 • การให้การต้อนรับและพาชมโรงเรียน
 • ความช่วยเหลือในการลงทะเบียนที่โรงเรียน
 • ช่วงการปฐมนิเทศที่โรงเรียน
 • วัสดุประกอบการเรียนและเครื่องเขียนในตอนเริ่มต้น

ภาษาอังกฤษ

 • หลักสูตรภาษาอังกฤษมัธยมศึกษาแบบเร่งรัด (ISEC)
 • การสนับสนุนภาษาอังกฤษอย่างต่อเนื่อง

การสนับสนุนนักเรียน

 • การให้คำปรึกษาส่วนตัวและวิชา
 • รายงานความก้าวหน้าทางวิชาการประจำภาคเรียน
 • ใบแจ้งผลการเรียน (ถ้าต้องการ)

ความปลอดภัยและสวัสดิภาพ

 • การคุ้มครองสุขภาพสําหรับนักเรียนต่างชาติ (ถ้าท่านถือวีซ่านักเรียน)
 • การตรวจเช็คสวัสดิภาพอย่างสม่ำเสมอ
 • บริการทางโทรศัพท์ในกรณีฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง

การคุ้มครองสุขภาพสําหรับนักเรียนต่างชาติ

ในฐานะนักเรียนต่างชาติ ท่านต้องมีการคุ้มครองสุขภาพสำหรับนักเรียนต่างชาติ (OSHC) สำหรับระยะเวลาวีซ่านักเรียนของท่าน OSHC คือการประกันทางการแพทย์ซึ่งจะช่วยจ่ายค่าธรรมเนียมที่ต้องจ่ายให้แพทย์ ค่ารถพยาบาล เอ็กซเรย์และตรวจเลือด คุ้มครองการรักษาตัวในโรงพยาบาลและค่ายารักษาโรค