หลักสูตรของเรา: 13 – 18 ปี

เปรียบเทียบและเลือกจากหลักสูตรระดับมัธยมศึกษาสามหลักสูตรของเรา

wdt_ID หลักสูตรเพื่อจบระดับมัธยมศึกษา หลักสูตรการเรียนในต่างประเทศระดับมัธยมศึกษา หลักสูตรการศึกษาในต่างประเทศระดับภูมิภาค
1 เรียนเกิน 1 ปี ไม่เกิน 5 ปี เรียนระหว่าง 1-4 ภาคเรียน เรียนระหว่าง 1-4 ภาคเรียน
2 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการและสำเร็จหลักสูตรประกาศนียบัตรการศึกษาของรัฐเซาท์ออสเตรเลีย(SACE) การศึกษาและประสบการณ์ทางวัฒนธรรม การศึกษาและประสบการณ์ทางวัฒนธรรม
3 ที่ตั้งในมหานครหรือในระดับภูมิภาค ที่ตั้งในมหานคร ที่ตั้งในระดับภูมิภาค
4 หลักสูตรภาษาอังกฤษมัธยมศึกษาแบบเร่งรัดและการสนับสนุนภาษาอังกฤษอย่างต่อเนื่อง หลักสูตรภาษาอังกฤษมัธยมศึกษาแบบเร่งรัดและการสนับสนุนภาษาอังกฤษอย่างต่อเนื่อง การสนับสนุนภาษาอังกฤษอย่างต่อเนื่อง
5 หลักสูตรและวุฒิ
6 ดูสิ่งที่รวมอยู่ในหลักสูตร ดูสิ่งที่รวมอยู่ในหลักสูตร ดูสิ่งที่รวมอยู่ในหลักสูตร

ดาวน์โหลดเอกสารข้อมูลหลักสูตร

ภาษาไทย

Choose your language