หลักสูตร

หลักสูตรออสเตรเลียถูกออกแบบมาเพื่อสนองความต้องการและความสนใจของนักเรียนเป็นรายบุคคล เพื่อให้เป็นพื้นฐานสำหรับการเรียนรู้และผลการเรียนที่ประสบความสำเร็จ

โรงเรียนจัดสอนวิชาในวงกว้างภายในกลุ่มสาระการเรียนรู้แกน ซึ่งท้าทายนักเรียนให้พัฒนาทักษะที่จำเป็นและความสามารถ

wdt_IDกลุ่มสาระการเรียนรู้แกนทักษะที่จำเป็นและความสามารถ
1 ภาษาอังกฤษ ความสามารถด้านภาษา
2 คณิตศาสตร์ ความสามารถด้านคำนวณ
3 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
4 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การคิดวิเคราะห์และสร้างสรรค์
5 ศิลปะ ความสามารถส่วนบุคคลและสังคม
6 ภาษาต่างๆ ความเข้าใจระหว่างวัฒนธรรม
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
8 เทคโนโลยี
9 การเรียนรู้เกี่ยวกับการทำงาน


วิชาและหลักสูตรเฉพาะทาง

วิชาเฉพาะทาง

วิชาเฉพาะทาง รวมถึงชีววิทยาทางทะเล การบริการ การโต้คลื่น  การศึกษานอกสถานที่ การเต้นรำ ดนตรีและการถ่ายภาพ ถ้าท่านต้องการจะทดลองเรียนวิชาใหม่ ท่านควรพิจารณาทางเลือกนี้ เมื่อท่านเลือกโรงเรียนของท่าน

หลักสูตรความสนใจพิเศษ

เรามีหลักสูตรความสนใจพิเศษ สำหรับนักเรียนผู้ที่มีความสามารถพิเศษหรือความรักในกลุ่มสาระการเรียนรู้กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งโดยเฉพาะ เช่นภาษาดนตรี ศิลปะการแสดงและกีฬา  การเข้าศึกษาหลักสูตรเหล่านี้ อาจต้องมีหลักฐานด้านความถนัดของนักเรียน การทดลองแสดงหรือการลองกระทำก่อนที่นักเรียนจะได้รับเข้าเรียน ทั้งนี้ อาจมีค่าธรรมเนียมพิเศษสำหรับการทดสอบดังกล่าวด้วย

สโมสรกิจกรรมนอกหลังสูตรและการแข่งขัน

นอกจากนี้ นักเรียนยังสามารถเข้ามีส่วนร่วมตามลำพัง หรือในฐานะที่เป็นสมาชิกของทีม ในกิจกรรมที่จัดขึ้นในโรงเรียน ซึ่งรวมถึงวงดนตรี การแข่งขันการออกแบบที่ใช้ความรู้ทางด้านวิศวกรรม การโต้วาที การผลิตละคร ทีมกีฬา และกิจกรรมผจญภัย

วุฒิ

ประกาศนียบัตรการศึกษาของรัฐเซาท์ออสเตรลีย

ประกาศนียบัตรการศึกษาของรัฐเซาท์ออสเตรเลีย(SACE)คือวุฒิทางการศึกษา ซึ่งเป็นที่ยอมรับทั่วโลก ที่มอบให้นักเรียน ผู้ที่เรียนสำเร็จชั้นปีที่11และ12ในโรงเรียนมัธยมศึกษาของรัฐเซาท์ออสเตรเลีย นักเรียนจะได้รับตำแหน่งการรับเข้าศึกษาในระดับอุดมศึกษาของออสเตรเลีย(ATAR) บนพื้นฐานของผลการเรียนทางวิชาการของพวกเขา

SACE แบ่งออกเป็นระยะ1และระยะ2ในการวางแผนการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ท่านจะต้องเรียนสำเร็จตามแผนการเรียนส่วนตัวในชั้นปีที่10 หรือเมื่อท่านเริ่มเรียนชั้นปีที่11ก็ได้SACEอยู่บนพื้นฐานระบบหน่วยกิต ซึ่งแต่ละวิชาต่อหนึ่งทวิภาคมีค่าเท่ากับ10หน่วยกิต นักเรียนจะต้องเรียนให้ได้ครบ200 หน่วยกิตสำหรับSACE ของตน สำหรับนักเรียนที่สำเร็จหลักสูตรชั้นปีที่11ในประเทศบ้านเกิดของตนเอง อาจได้หน่วยกิตเพื่อนับรวมไปสู่SACEได้

ATARเป็นที่ยอมรับสำหรับการเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษาด้านเทคนิคและการศึกษาต่อเนื่อง (TAFE)ออสเตรเลีย และมหาวิทยาลัยหลายแห่งทั่วโลกได้นำเอาระบบนี้ไปใช้ในการเลือกนักศึกษาเข้าเรียนต่อในหลักสูตรระดับปริญญา

ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่เว็บไซต์SACE

Choose your language