เกี่ยวกับโรงเรียนมัธยมศึกษาของเรา

โรงเรียนมัธยมศึกษาที่ได้รับการรับรองวุฒิของเราซึ่งจัดสอนหลักสูตรนักเรียนต่างชาติตั้งอยู่ในที่ต่างๆทั่วมหานครอะดิเลดและในระดับภูมิภาคของรัฐเซาท์ออสเตรเลียพื้นที่โล่ง กว้างขวางและสิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติของโรงเรียนเอื้ออำนวยบริเวณที่สะอาด เงียบและสวยงามสำหรับการเรียนรู้

wdt_ID โรงเรียนมัธยมศึกษา ชั้นปี อายุของนักเรียน
1 โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น ปี8 - 10 13 - 15ปี
2 โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ปี11 - 12 16 - 18ปี

ปีการศึกษา

ปีการศึกษาประกอบด้วย 4ภาคเรียน (2ทวิภาค) และและเริ่มในตอนปลายเดือนมกราคมและสิ้นสุดกลางเดือนธันวาคม

  • ทวิภาค1: ภาคเรียนที่ 1 และ 2
  • ทวิภาค2: ภาคเรียนที่ 3และ 4

แต่ละภาคเรียนมีประมาณ 10 สัปดาห์ ซึ่งตามด้วยวันโรงเรียนปิดเทอม

วันเรียนตามปกติ

นักเรียนไปโรงเรียนวันจันทร์ถึงวันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 8.30น.ถึงเวลา15.15 น.

บทเรียนเกิดขึ้นในสถานที่ต่างๆของโรงเรียน ซึ่งรวมถึงห้องเรียน ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ การประชุมเชิงปฏิบัติ การของผู้เชี่ยวชาญและสตูดิโอ โรงพลศึกษาและสนามกีฬากลางแจ้ง  บางแง่ของการศึกษาอาจเกิดขึ้นในสภาพ แวดล้อมในที่ทำงาน

wdt_ID เวลา กิจกรรม
1 8.30น. ถึงโรงเรียน เข้าโฮมกรุปเพื่อเช็คชื่อเข้าชั้นเรียนและฟังประกาศประจำวัน
2 8.45น. เรียนวิชาต่างๆ เช่นภาษาอังกฤษและสารสนเทศ
3 10.45น. พัก (หยุดพักสั้นๆ เพื่อดื่มน้ำและทานของว่าง)
4 11.00น. เรียนวิชาต่างๆ เช่นภูมิศาสตร์และคณิตศาสตร์
5 12.45น. เวลาอาหารกลางวัน (เวลาทานอาหารและเล่นกับเพื่อนๆของนักเรียน)
6 13.30น. เรียนวิชาต่างๆ เช่นคหกรรมและวิทยาศาสตร์
7 15.30น. โรงเรียนเลิก นักเรียนบางคนอาจเล่นกีฬาหลังโรงเรียนเลิก

เครื่องแบบนักเรียน

แต่ละโรงเรียนมีเครื่องแบบประจำโรงเรียนของตนเองซึ่งรวมถึงเครื่องแบบฤดูร้อน เครื่องแบบฤดูหนาวและเครื่องแบบกีฬา

Choose your language