ศึกษาในรัฐเซาท์ออสเตรเลีย

โรงเรียนรัฐบาลเซาท์ออสเตรเลียระดับมัธยมศึกษามีอุปกรณ์ครบครันขั้นดี พร้อมบริเวณสำหรับการเรียนรู้ที่สร้างสรรค์ ซึ่งรวมถึงห้องปฏิบัติการทางเทคโนโลยี ศูนย์การแสดงและการให้บริการ สิ่งอำนวยความสะดวกด้านการเรียนรู้ทางวิชาชีพและการกีฬาเฉพาะอย่าง

ท่านสามารถเลือกโรงเรียนที่อยู่ใกล้ชายทะเล ใกล้ใจกลางเมืองหรือในชนบทก็ได้

ในฐานะส่วนหนึ่งของหลักสูตรระดับมัธยมศึกษาของท่าน ท่านจะอยู่กับครอบครัวโฮมสเตย์ที่ให้การสนับสนุนหรือท่านจะเลือกอยู่กับญาติหรือเพื่อนของครอบครัวก็ได้

Choose your language