Nhà > Chọn Lựa Học Tập > Học Tiểu Học > Chương Trình Tiểu Học

Chương Trình Tiểu Học

Nếu bạn trong khoãng từ 5 đến 12 tuổi và muốn học lâu hơn một năm thì Chương Trình Tiểu Học thích hợp cho bạn. Chương trình dài hạn nầy sẽ cho bạn cơ hội học tiếng Anh, tham gia hoạt động giao lưu giáo dục, và kết bạn với học sinh tiểu học người Úc. Bạn có thể bắt đầu học ở mỗi đầu học kỳ từ lớp đầu tiên đến lớp 7.

Nếu bạn sẽ học một năm hoặc ít hơn, bạn có thể ghi danh Chương Trình Du Học Tiểu Học.

Điều kiện nhập học

Để bắt đầu học lúc 5 tuổi, bạn phải nằm trong danh sách giám hộ của cha mẹ hoặc nhập cảnh ELICOS. Để bắt đầu học lúc 6 tuổi hoặc hơn, bạn cần phải xin nhập cảnh cho du học sinh. Bạn phải sống với phụ huynh hoặc người giám hộ khi đang học ở Bang Nam Úc.

Chương trình bao gồm

Trước khi đến

 • xem xét đơn xin
 • đặt chổ ở trường
 • Bộ Tài Liệu Trước Khi Du Học

Khi đến

 • chào đón ở trường và tham quan
 • giúp đỡ ghi danh
 • chương trình làm quen với trường
 • tài liệu học tập và dụng cụ học sinh

Tiếng Anh

 • Hỗ trợ môn Tiếng Anh Tăng Cường Cho Tiểu Học (nếu cần)
 • Trợ giúp tiếng Anh liên tục

Hỗ trợ của nhà trường

 • Tư vấn cá nhân
 • Báo cáo kết quả học tập

Hỗ trợ phụ huynh

 • Bộ Tài Liệu Giới Thiệu Cho Phụ Huynh
 • Mời tham gia hoạt động tại trường, cộng đồng, và xã hội

An toàn và phúc lợi

 • Bảo Hiểm Sức Khoẻ Cho Du Học Sinh
 • Dịch vụ điện thoại khẩn cấp 24 giờ

Bảo Hiểm Sức Khoẻ Cho Du Học Sinh

Là du học sinh, bạn được yêu cầu phải có Bảo Hiểm Sức Khoẻ Cho Du Học Sinh (OSHC) trong suốt thời gian của giấy phép nhập cảnh. OSHC là bảo hiểm y tế sẽ trả cho chi phí bác sỹ, xe cứu thương, chụp quang tuyến và xét nghiệm máu, viện phí, và thuốc men.