Chat with us, powered by LiveChat
 

รัฐเซาท์ออสเตรเลีย

รัฐเซาท์ออสเตรเลียมีวิถีชีวิตที่มีคุณภาพสูงพร้อมโอกาสสำหรับทุกคน อะดิเลดซึ่งเป็นเมืองหลวงของรัฐเซาท์ออสเตรเลียเป็นนครที่มีความเป็นมิตร ให้การต้อนรับผู้มาเยือนและมีความสวยงามทันสมัย และหน่วยวิเคราะห์เศรษฐกิจของนิตยสารชื่อดังระดับโลกจัดอันดับให้เป็นเมืองในกลุ่มอันดับ 10

 

โรงเรียนรัฐบาลเซาท์ออสเตรเลีย

โรงเรียนรัฐบาลเซาท์ออสเตรเลียได้จัดประสบการณ์การศึกษาในต่างประเทศให้นักเรียนต่างชาติมาตั้งแต่ปี1980เรามีโรงเรียนรัฐบาล140 แห่งในมหานครอะดิเลดและรัฐเซาท์ออสเตรเลียระดับภูมิภาค ซึ่งได้รับการรับรองวุฒิ ให้จัดการเรียนการสอนหลักสูตรสำหรับนักศึกษานานาชาติ ปัจจุบัน โรงเรียนของเรามีโอกาสต้อนรับนักเรียนจำนวนมากกว่า1400คนจาก45ประเทศ นักเรียนในท้องที่และนักเรียนต่างชาติจึงมีโอกาสที่จะพบปะและคลุกคลีกับวัฒนธรรมอื่นๆ และกลายเป็นพลเมืองโลก

 

เหตุผล 10 อันดับแรกที่จะศึกษากับ โรงเรียนรัฐบาลรัฐเซาท์ออสเตรเลีย

 

 

Choose your language