Con cái của du học sinh tự túc

Nếu bạn đang du học tự túc một khoá chính quy ở trường đại học hoặc một cơ sở giáo dục bậc cao ở bang Nam Úc theo loại chiếu khán số 500, hoặc đang có chiếu khán tạm thời từ một chiếu khán du học sinh, thì bạn có thể chọn đăng ký các con (từ 5 đến 18 tuổi và chưa lập gia đình) trong một South Australian government school (Trường Công Lập Chính Phủ Bang Nam Úc), tuỳ theo khu vực và chổ trống, trong thời gian chiếu khán của bạn.

Bạn sẽ được yêu cầu trả loại phí Người Phụ Thuộc cho con của bạn. Nếu bạn được cấp chiếu khán tạm thời, con cái bạn sẽ nhận được một Thư Mời Học (LOO) mới và phí Người Phụ Thuộc sẽ được áp dụng cho đến khi bạn được một chiếu khán mới.

Nếu bạn có học bổng được bang Nam Úc chấp thuận, bạn sẽ cần ghi danh các người phụ thuộc của mình theo loại Con Cái Của Người Có Học Bổng Được Chính Phủ Bang Nam Úc Chấp Thuận.

 

 

Choose your language