Học Hành Tại Bang Nam Úc

Các trường trung học công lập Bang Nam Úc được trang bị đầy đủ với không gian học tập sáng tạo bao gồm các phòng xét nghiệm kỹ thuật, trung tâm trình diễn, và các cơ sở học tập nghề nghiệp và phục vụ cũng như các phương tiện thể thao chuyên biệt.

Bạn có thể chọn một trường gần bãi biển, trung tâm thành phố, hoặc ở vùng quê.

Trong phần của học trình trung học, bạn sẽ sinh sống với gia đình người bản xứ tận tình hoặc bạn có thể đề nghị sống với thân nhân hoặc bạn bè của gia đình.

Choose your language