Cách Xin

Xin sử dụng trình tự nầy như là cách hướng dẩn để ghi danh con cái bạn là Người Phụ Thuộc

1. Điền và gởi đơn

Trước khi bắt đầu làm đơn, xin vui lòng đọc Điều Khoản và Điều Kiện Ghi Danh và chuẩn bị sẵn thông tin sau đây:

 • bản sao Thư xác nhận đơn ghi danh học (CoE) do trường bạn cấp
 • bản sao mẫu Xác Nhận Học Bổng Đại Học do trường đại học điền
 • bản sao chiếu khán và chi tiết hộ chiếu gia đình

Một số cơ sở giáo dục đại học sẽ yêu cầu bạn gởi đơn về Người Phụ Thuộc và các văn bản cho họ. Sau đó họ sẽ cấp giấy Xác Nhận Học Bổng Đại Học và thay mặt bạn để chuyển đơn bạn đến Dịch Vụ Giáo Dục Quốc Tế  và Department for Education and Child Development (DECD, Bộ Giáo dục và Phát triển Trẻ thơ).

Đơn của bạn sẽ được cứu xét và:

 • Nếu bạn là học sinh có học bổng được chấp thuận, bạn sẽ nhận được Giấy Cho Phép, mẫu Giấy Chấp Nhận Thư Mời Học, và mẫu Thông Báo Nhà Trường về Người Phụ Thuộc.
 • Nếu bạn được cấp học bổng một phần và được yêu cầu trả một phần phí, bạn sẽ nhận được một Thư Mời Học (LOO) cho con và mẫu Giấy Chấp Nhận Thư Mời Học.

Xin lưu ý: Miễn phí cho người phụ thuộc là cho thời gian theo học đại học, không phải cho thời hạn của chiếu khán.

2. Gởi lại mẫu Giấy Chấp Nhận Thư Mời Học

Đối với học sinh có học bổng được chấp thuận, xin gởi lại mẫu Giấy Chấp Nhận Thư Mời Học cho Dịch Vụ Giáo Dục Quốc Tế và DECD.

Đối với sinh viên được miễn phí một phần tiền học, xin gởi lại mẫu Giấy Chấp Nhận Thư Mời Học và sắp xếp trả tiền được ghi trong LoO, gồm học phí cho hai học kỳ. Nếu con bạn bắt đầu hoặc chấm dứt trong một phần của học kỳ, phí cho từng tuần sẽ được tính là 10% phí của học kỳ theo như bản phí  Người Phụ Thuộc của năm tương ứng.

Khi nhận được mẫu và tiền, một Thư Xác Nhận và mẫu Thông Báo Nhà Trường về Người Phụ Thuộc sẽ được gởi đến bạn.

Tiếp theo việc trả tiền lần đầu trong LoO, mỗi sáu tháng bạn sẽ được gởi hoá đơn đến thanh toán phí cho Người Phụ Thuộc cho sáu tháng tiếp theo (hai học kỳ). Hoá đơn cuối cùng của bạn tuỳ thuộc vào ngày con bạn thôi học.

3. Ghi danh cho con

Hầu hết các trường chánh phủ được phân chia theo địa bàn. Khi bạn có địa chỉ chắc chắn ở Nam úc, bạn có thể  tìm một South Australian government school (Trường Công Lập Chánh Phủ Bang Nam Úc) cho con bạn căn cứ vào địa bàn nơi bạn sẽ ở.

Xin lưu ý: tuỳ theo khả năng của một số trường nên có khi họ không thể nhận ghi danh được và đề nghị đi đến trường khác.

Để ghi danh cho con bạn, mang những giấy tờ sau đến trường công lập chánh phủ trong khu của bạn (tuỳ theo chổ trống) cho mỗi đứa con:

 • Giấy Cho Phép hoặc Thư Xác Nhận Đơn Ghi Danh Xin Học
 • Mẫu Thông Báo Nhà Trường Về Người Phụ Thuộc đã điền chi tiết liên lạc
 • Chi tiết chiếu khán và hộ chiếu gia đình
 • Bằng chứng địa chỉ ở Nam Úc của bạn
 • Bản sao báo cáo học tập gần nhất (được phiên dịch và xác nhận)
 • Bản sao những thông tin liên quan về sức khoẻ

Sau khi ghi danh, nhà trường được yêu cầu gởi lại mẫu Thông Báo Nhà Trường về Người Phụ Thuộc cho IES và DECD.

Trường có thể khuyên bạn ghi danh cho con học Chương Trình Tiếng Anh Tăng Cường để trau giồi thêm Anh ngữ trước khi nhập học. Ghi danh chương trình nầy không phải trả thêm học phí.

Xin lưu ý: bạn cũng sẽ cần trả Phí Tài Liệu và Dịch Vụ cho nhà trường. Phí nầy thay đổi tuỳ theo trường từ $200 đến $900 một năm và được trả thẳng cho nhà trường.

Bắt đầu điền đơn

Choose your language