Nam, Việt nam

Thẻ:

Tôi tên là Nam , tôi 18 tuổi và tôi đã sống ở Adelaide đã hơn 2 năm. Sau 2 năm , tôi đã đúc kết cho bản thân mình một số kinh nghiệm về cuộc sống và học tập tại Úc

Nam_IDPVietnam_DaNang

Cũng giống như các học sinh chuyển đổi môi trường học tập, những ngày đầu của học tập của tôi đã thực sự nhàm chán . Không có bất kỳ cuộc trò chuyện với người khác , không bạn bè, không đi chơi , giống như tôi không có bất kỳ liên hệ với bất kỳ người nào trong trường học của tôi , cuộc sống của tôi trong thời điểm đó là cực kỳ đen tối và bế tắc . Tình hình đó lặp đi lặp lại khoảng 2 tuần , cuối cùng , tôi nghĩ rằng tôi phải làm một cái gì đó bởi vì tôi không muốn nó tiếp tục được nữa, đó là một cơn ác mộng đối với tôi . Tôi cố gắng để nói chuyện nhiều hơn với các học sinh khác , nhận sự giúp đỡ từ họ . Họ thực sự thân thiện và hỗ trợ bởi vì khi tôi yêu cầu giúp đỡ , họ luôn luôn sẵn sàng để giúp đỡ mỗi khi tôi cần. Hơn nữa , không có sự phân biệt đối xử với người châu Á, điều mà tôi lo sợ khi bước chân đến Úc . Dần dần , tôi tạo ra các mối quan hệ hơn , bằng cách nào đó , tôi đã có được sự tự tin nhất định khi giao tiếp với khác bằng cách sử dụng tiếng Anh, tôi bắt đầu tham gia một số bên , tôi cảm thấy rất nhiều tích cực hơn từ thời điểm đó .

Cuộc sống du học tại Úc đã vượt ra khỏi tưởng tượng của tôi . Những ngày đầu học tập không dễ dàng cho tôi . Tôi đã học tiếng Anh ở Việt Nam trong khoảng 9 năm , tuy nhiên , không có những buổi thực hành bởi vì tiếng Anh không được sử dụng hàng ngày . So với Úc , tôi có thời gian để thực hành ngôn ngữ địa phương . Đầu tiên , tôi đã học để nâng cao vốn từ vựng của tôi bằng cách lặp đi lặp lại từ một số thời gian , dịch các từ vào Việt Nam và tạo ra một số câu với từ đó. Việc viết những bài văn cũng khá khó với tôi. Tôi viết nhật kí bằng những thì khác khác nhau như là thì tương lai , thì quá khứ và thì hiện tại. Các giáo viên đã giúp tôi bằng cách chỉ ra những sai lầm và vì vậy tôi học từ đó. Tôi tiếp tục cải thiện kỹ năng viết của tôi trong suốt 2 năm qua. Tôi rất tự hào về những gì tôi đạt được trong quá trình học tập của tôi.

Đó là hai điều chính mà tôi muốn thảo luận với bạn . Tuy nhiên, vẫn còn nhiều thứ khác mà bạn cần phải quan tâm , chẳng hạn như : sự khác nhau về văn hóa, thời tiết, vâng vâng. Trong bất kỳ vấn đề , chỉ cần cố gắng cũng như bạn có thể, lời khuyên của tôi là bạn không nên ngần ngại nói tiếng Anh, tiếp nhận sự giúp đỡ của những người xung quanh khi bạn cần và không bỏ cuộc.

Nam, Vietnam 

Nam, Việt nam

Thẻ:

Tôi tên là Nam , tôi 18 tuổi và tôi đã sống ở Adelaide đã hơn 2 năm. Sau 2 năm , tôi đã đúc kết cho bản thân mình một số kinh nghiệm về cuộc sống và học tập tại Úc

Nam_IDPVietnam_DaNang

Cũng giống như các học sinh chuyển đổi môi trường học tập, những ngày đầu của học tập của tôi đã thực sự nhàm chán . Không có bất kỳ cuộc trò chuyện với người khác , không bạn bè, không đi chơi , giống như tôi không có bất kỳ liên hệ với bất kỳ người nào trong trường học của tôi , cuộc sống của tôi trong thời điểm đó là cực kỳ đen tối và bế tắc . Tình hình đó lặp đi lặp lại khoảng 2 tuần , cuối cùng , tôi nghĩ rằng tôi phải làm một cái gì đó bởi vì tôi không muốn nó tiếp tục được nữa, đó là một cơn ác mộng đối với tôi . Tôi cố gắng để nói chuyện nhiều hơn với các học sinh khác , nhận sự giúp đỡ từ họ . Họ thực sự thân thiện và hỗ trợ bởi vì khi tôi yêu cầu giúp đỡ , họ luôn luôn sẵn sàng để giúp đỡ mỗi khi tôi cần. Hơn nữa , không có sự phân biệt đối xử với người châu Á, điều mà tôi lo sợ khi bước chân đến Úc . Dần dần , tôi tạo ra các mối quan hệ hơn , bằng cách nào đó , tôi đã có được sự tự tin nhất định khi giao tiếp với khác bằng cách sử dụng tiếng Anh, tôi bắt đầu tham gia một số bên , tôi cảm thấy rất nhiều tích cực hơn từ thời điểm đó .

Cuộc sống du học tại Úc đã vượt ra khỏi tưởng tượng của tôi . Những ngày đầu học tập không dễ dàng cho tôi . Tôi đã học tiếng Anh ở Việt Nam trong khoảng 9 năm , tuy nhiên , không có những buổi thực hành bởi vì tiếng Anh không được sử dụng hàng ngày . So với Úc , tôi có thời gian để thực hành ngôn ngữ địa phương . Đầu tiên , tôi đã học để nâng cao vốn từ vựng của tôi bằng cách lặp đi lặp lại từ một số thời gian , dịch các từ vào Việt Nam và tạo ra một số câu với từ đó. Việc viết những bài văn cũng khá khó với tôi. Tôi viết nhật kí bằng những thì khác khác nhau như là thì tương lai , thì quá khứ và thì hiện tại. Các giáo viên đã giúp tôi bằng cách chỉ ra những sai lầm và vì vậy tôi học từ đó. Tôi tiếp tục cải thiện kỹ năng viết của tôi trong suốt 2 năm qua. Tôi rất tự hào về những gì tôi đạt được trong quá trình học tập của tôi.

Đó là hai điều chính mà tôi muốn thảo luận với bạn . Tuy nhiên, vẫn còn nhiều thứ khác mà bạn cần phải quan tâm , chẳng hạn như : sự khác nhau về văn hóa, thời tiết, vâng vâng. Trong bất kỳ vấn đề , chỉ cần cố gắng cũng như bạn có thể, lời khuyên của tôi là bạn không nên ngần ngại nói tiếng Anh, tiếp nhận sự giúp đỡ của những người xung quanh khi bạn cần và không bỏ cuộc.

Nam, Vietnam