Chat with us, powered by LiveChat
 

Bang Nam Úc

Nam Úc vui hưởng một cuộc sống chất lượng cao với cơ hội đồng đều cho mọi người. Thủ phủ của Bang Nam Úc, Thành Phố Adelaide, là một thành phố thân thiện, năng động, và đã nhiều lần được xếp hạng trong 10 thành phố đứng đầu của thế giới trong Báo Cáo Các Thành Phố Đáng Sống Của Tạp Chí Economist [Economist Intelligence Unit Liveability Report].

 

Trường Công Lập Chánh Phủ Bang Nam Úc

Trường Công Lập Chính Phủ Bang Nam Úc luôn cung cấp các trải nghiệm cho học sinh quốc tế từ năm 1989. Chúng tôi có 140 trường công lập ở các khu phụ cận Thành Phố Adelaide và vùng quê Bang Nam Úc được phép dạy Chương Trình Cho Du Học Sinh. Các trường của chúng tôi hiện đang dạy hơn 1400 học sinh từ 45 quốc gia. Cả học sinh địa phương và quốc tế đều có cơ hợi gặp gỡ và hoà đồng với văn hoá khác và thành những công dân quốc tế.

 

10 lý do chính để học ở Trường Chính Phủ Bang Nam Úc

 

 

Choose your language