Nhà > Mẫu đơn xin làm nơi cư trú cùng người bản xứ được đề nghị

Mẫu đơn xin làm nơi cư trú cùng người bản xứ được đề nghị

Các bước để trở thành nơi cư trú cùng người bản xứ được đề nghị

Bước 1: Xin làm nơi cư trú cùng người bản xứ được đề nghị

Xin đọc ĐiềuKhoản và Điều KiệnChoNhà Cung Cấp Nơi Cư Trú Cùng Người Bản Xứ cẩn thận.
Điền vào Đơn Xin Làm Nơi Cư Trú Cùng Người Bản Xứ Được Đề Nghị. Xin trả lời mọi câu hỏi.

Bước 2: Gởi đơn

Gởi Đơn Xin Làm Nơi Cư Trú Cùng Người Bản Xứ Được Đề Nghị và các Giấy Kiểm Tra Làm Việc Với Trẻ* còn hiệu lực.

Nếu bạn và/hoặc những người khác ở trong nhà trên 18 tuổi có Giấy Kiểm Tra Làm Việc Với Trẻ còn hiệu lực HOẶC Giấy Chứng Nhận Đăng Ký Giáo Viên Bang Nam Úc, xin kèm theo một bản cùng vơi Đơn Xin Làm Nơi Cư Trú Cùng Người Bản Xứ Được Đề Nghị.

*Mọi người trên 18 tuổi ở trong nhà bạn (ngoại trừ du học sinh của một trường chánh phủ Bang Nam Úc) đều được yêu cầu có Giấy Kiểm Tra Làm Việc Với Trẻ do Bộ Cộng Đồng và Bao Gồm Xã Hội [Department for Communities and Social Inclusion (DCSI)] cấp với giá trị 3 năm.

Bước 3: Kiểm Tra Làm Việc Với Trẻ

Nếu bạn và/hoặc những người khác trong nhà trên 18 tuổi (ngoại trừ du học sinh của một trường chánh phủ Bang Nam Úc) không có Giấy Kiểm Tra Làm Việc Với Trẻ còn hiệu lực, chúng tôi sẽ khởi động việc kiểm tra qua mạng với Đơn Vị Kiểm Tra của DCSI. DCSI sẽ gởi cho bạn một email để kích hoạt và hoàn tất việc xin giấy kiểm tra.

Bước 4: Tham quan nhà và phỏng vấn

Bước cuối cùng để trở thành nơi cư trú cùng người bản xứ được đề nghị là một buổi tham quan và phỏng vấn tại nhà bạn. Sau khi đơn xin bạn được cứu xét và Giấy Kiểm Tra Làm Việc Với Trẻ được nhận, một trong những viên chức gia cư sẽ sắp xếp với bạn để tham quan nhà và phỏng vấn. Chúng tôi sẽ giải thích rõ hơn về trách nhiệm của bạn và trả lời các câu hỏi mà bạn có thể có.