เกี่ยวกับโรงเรียนประถมศึกษาของเรา

โรงเรียนประถมศึกษาที่ได้รับการรับรองวุฒิของเราซึ่งจัดสอนหลักสูตรนักเรียนต่างชาติตั้งอยู่ในที่ต่างๆทั่วมหานครอะดิเลดและในระดับภูมิภาคของรัฐเซาท์ออสเตรเลียพื้นที่โล่ง กว้างขวางและสิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติของโรงเรียนเอื้ออำนวยบริเวณที่สะอาด เงียบและสวยงามสำหรับการเรียนรู้

wdt_ID โรงเรียนประถมศึกษา ระดับชั้นปี อายุนักเรียน
1 ประถม แรกรับ-ชั้นปีที่ 7 5 - 12 ปี

ปีการศึกษา

ปีการศึกษาประกอบด้วย 4 ภาคเรียน (2 ทวิภาค) และเริ่มในตอนปลายเดือนมกราคมและสิ้นสุดกลางเดือนธันวาคม

  • ทวิภาค1: ภาคเรียนที่ 1 และ 2
  • ทวิภาค2: ภาคเรียนที่ 3และ 4

แต่ละภาคเรียนมีประมาณ 10 สัปดาห์ ซึ่งตามด้วยวันโรงเรียนปิดเทอม

วันเรียนตามปกติ

นักเรียนไปโรงเรียนวันจันทร์ถึงวันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 8.30น.ถึงเวลา 15.15 น.

บทเรียนเกิดขึ้นในสถานที่ต่างๆของโรงเรียน ซึ่งรวมถึงห้องเรียน ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ การประชุมเชิงปฏิบัติ การของผู้เชี่ยวชาญและสตูดิโอ โรงพลศึกษาและสนามกีฬากลางแจ้ง

wdt_ID เวลา กิจกรรม
1 8.30 น. ถึงโรงเรียน เข้าโฮมกรุปเพื่อเช็คชื่อเข้าชั้นเรียนและฟังประกาศประจำวัน
2 8.45 น. เรียนวิชาต่างๆ เช่น ภาษาอังกฤษและพลศึกษา
3 10.45 น. พัก (หยุดพักสั้นๆ เพื่อดื่มน้ำและทานของว่าง)
4 11.00 น. เรียนวิชาต่างๆ เช่น ศิลปะและคณิตศาสตร์
5 12. 45 น. เวลาอาหารกลางวัน (เวลาทานอาหารและเล่นกับเพื่อนๆของนักเรียน)
6 13.30 น. เรียนวิชาต่างๆ เช่นวิทยาศาสตร์และดนตรี
7 15.15 น. โรงเรียนเลิก นักเรียนบางคนอาจเล่นกีฬาหลังโรงเรียนเลิก

เครื่องแบบนักเรียน

แต่ละโรงเรียนมีเครื่องแบบประจำโรงเรียนของตนเองซึ่งรวมถึงเครื่องแบบฤดูร้อน เครื่องแบบฤดูหนาวและเครื่องแบบกีฬา

Choose your language