การศึกษาในรัฐเซาท์ออสเตรเลีย

โรงเรียนประถมศึกษาของรัฐบาลเซาท์ออสเตรเลียให้สิ่งแวดล้อมในการเรียนรู้ที่มีชีวิตชีวา ซึ่งสนับสนุนนักเรียนให้พัฒนาทักษะและค้นพบความสนใจใหม่ๆ ห้องเรียนกว้างใหญ่และมีบริเวณการเรียนรู้เฉพาะทาง ห้องคอมพิวเตอร์และพื้นที่สำหรับการเล่นกีฬาและการละเล่นนอกห้องเรียนขนาดใหญ่

ท่านสามารถเลือกโรงเรียนที่อยู่ใกล้ชายทะเล ใกล้ใจกลางเมืองหรือในชนบทก็ได้

ในฐานะนักเรียนชั้นประถมศึกษาท่านจะมีบิดามารดาหรือผู้ปกครองเดินทางมากับท่าน

Choose your language