ทำไมต้องเป็นรัฐเซาท์ออสเตรเลีย

อะดิเลดซึ่งเป็นเมืองหลวงของรัฐเซาท์ออสเตรเลีย เป็นนครที่มีความเป็นมิตร ให้การต้อนรับผู้มาเยือนและมีความสวยงามทันสมัย และได้รับการจัดอันดับว่าเป็นเมืองในกลุ่มอันดับ 10 ต้นๆ ซ้ำกันหลายครั้ง

โรงเรียนรัฐบาลเซาท์ออสเตรเลียได้จัดประสบการณ์การศึกษาในต่างประเทศสำหรับนักเรียนต่างชาติมาตั้งแต่ปี1989และมีโรงเรียนประถมศึกษาและโรงเรียนมัธยมศึกษามากกว่า100แห่งที่นำเสนอหลักสูตรการศึกษาและกีฬาที่เป็นเอกลักษณ์

เลือกโรงเรียนรัฐบาลเซาท์ออสเตรเลียด้วยเหตุผลต่อไปนี้:

  • ค่าเล่าเรียนและค่าที่พักครอบครัวโฮมสเตย์ไม่แพง
  • หลักสูตรและที่พักได้รับการจัดการจากส่วนกลาง
  • ดูแลความปลอดภัยและสวัสดิภาพของนักเรียนเป็นการส่วนตัว
  • การสนับสนุนที่มุ่งมั่นเพื่อให้นักเรียนประสบความสำเร็จ


 

ทำไมต้องเป็นรัฐเซาท์ออสเตรเลีย

อะดิเลดซึ่งเป็นเมืองหลวงของรัฐเซาท์ออสเตรเลีย เป็นนครที่มีความเป็นมิตร ให้การต้อนรับผู้มาเยือนและมีความสวยงามทันสมัย และได้รับการจัดอันดับว่าเป็นเมืองในกลุ่มอันดับ 10 ต้นๆ ซ้ำกันหลายครั้ง

โรงเรียนรัฐบาลเซาท์ออสเตรเลียได้จัดประสบการณ์การศึกษาในต่างประเทศสำหรับนักเรียนต่างชาติมาตั้งแต่ปี1989และมีโรงเรียนประถมศึกษาและโรงเรียนมัธยมศึกษามากกว่า100แห่งที่นำเสนอหลักสูตรการศึกษาและกีฬาที่เป็นเอกลักษณ์

เลือกโรงเรียนรัฐบาลเซาท์ออสเตรเลียด้วยเหตุผลต่อไปนี้:

  • ค่าเล่าเรียนและค่าที่พักครอบครัวโฮมสเตย์ไม่แพง
  • หลักสูตรและที่พักได้รับการจัดการจากส่วนกลาง
  • ดูแลความปลอดภัยและสวัสดิภาพของนักเรียนเป็นการส่วนตัว
  • การสนับสนุนที่มุ่งมั่นเพื่อให้นักเรียนประสบความสำเร็จ