ทำไมต้องเป็นรัฐเซาท์ออสเตรเลีย

อะดิเลดซึ่งเป็นเมืองหลวงของรัฐเซาท์ออสเตรเลีย เป็นนครที่มีความเป็นมิตร ให้การต้อนรับผู้มาเยือนและมีความสวยงามทันสมัย และได้รับการจัดอันดับว่าเป็นเมืองในกลุ่มอันดับ 10 ต้นๆ ซ้ำกันหลายครั้ง

โรงเรียนรัฐบาลเซาท์ออสเตรเลียได้จัดประสบการณ์การศึกษาในต่างประเทศสำหรับนักเรียนต่างชาติมาตั้งแต่ปี1989และมีโรงเรียนประถมศึกษาและโรงเรียนมัธยมศึกษามากกว่า100แห่งที่นำเสนอหลักสูตรการศึกษาและกีฬาที่เป็นเอกลักษณ์

เลือกโรงเรียนรัฐบาลเซาท์ออสเตรเลียด้วยเหตุผลต่อไปนี้: 

ทำไมต้องเป็นรัฐเซาท์ออสเตรเลีย

อะดิเลดซึ่งเป็นเมืองหลวงของรัฐเซาท์ออสเตรเลีย เป็นนครที่มีความเป็นมิตร ให้การต้อนรับผู้มาเยือนและมีความสวยงามทันสมัย และได้รับการจัดอันดับว่าเป็นเมืองในกลุ่มอันดับ 10 ต้นๆ ซ้ำกันหลายครั้ง

โรงเรียนรัฐบาลเซาท์ออสเตรเลียได้จัดประสบการณ์การศึกษาในต่างประเทศสำหรับนักเรียนต่างชาติมาตั้งแต่ปี1989และมีโรงเรียนประถมศึกษาและโรงเรียนมัธยมศึกษามากกว่า100แห่งที่นำเสนอหลักสูตรการศึกษาและกีฬาที่เป็นเอกลักษณ์

เลือกโรงเรียนรัฐบาลเซาท์ออสเตรเลียด้วยเหตุผลต่อไปนี้: