Sipalak, ประเทศไทย

ป้ายกำกับ:, , , , , ,

การตัดสินใจที่จะมาเรียนที่ออสเตรเลียเป็นการตัดสินใจที่ดีที่สุดที่ฉันเคยทํามา ทุกคนที่นี่ ไม่ว่าจะเป็นเจ้าของบ้านที่ฉันอยู่ด้วยหรือเพื่อนๆที่โรงเรียน เป็นคนที่ใจดีและช่วยเหลือดูแลฉันเป็นอย่างดี จากการที่ฉันได้เลือกที่จะออกจากที่ที่คุ้นเคย มาเปิดโลกกว้างที่แอดิเลด ฉันได้สร้างมิตรภาพที่ดีมากมาย และได้หลากหลายประสบการณ์ที่ฉันจะไม่มีวันลืม

ในช่วงแรก ฉันรู้สึกว่ามันยากมากที่จะปรับตัวกับภาวะแวดล้อมและวิถีชีวิตใหม่ๆ แต่ด้วยความช่วยเหลือของเพื่อนๆและครอบครัวที่ฉันพักอยู่ด้วย แอดิเลดก็กลายเป็นเหมือนบ้านที่สองสําหรับฉัน หาเพื่อนใหม่เป็นสิ่งที่ท้าทายสําหรับฉันในตอนแรก แต่ฉันก็สามารถที่จะเรียนรู้เพื่อเข้าสังคมได้ ผู้คนในออสเตรเลียใต้นี้เข้าหาได้ง่ายและเป็นมิตรมันจึงทําให้ฉันปรับตัวได้ง่าย

ครอบครัวที่ฉันพักอยู่ด้วยเป็นมิตรมากและคอยช่วยเหลือฉันในทุกๆด้าน ฉันได้เป็นเพื่อนที่ดีกับลูกสาวคนเดียวของบ้านและเพื่อนๆต่างชาติที่พักอยู่บ้านนี้ด้วย ในครอบครัวที่เราพักนี้ เราใช้เวลาร่วมกันบ่อยมาก บางครั้ง เราก็ไปเที่ยวทะเลด้วยกัน บางครั้งเราก็เล่นเกมหรือลองทําอาหารด้วยกันเช่น เค้ก ช็อคโกแลตร้อน หรืออย่างอื่นอีกมากมาย บางครั้ง เราก็คุยกันเรื่องอนาคตของเรา พวกเราได้ไปที่สวนสัตว์ด้วยกัน และฉันได้เห็นจิงโจ้ หมีโคอาลา และสัตว์อย่างอื่นเป็นครั้งแรก

หนึ่งในประสบการณ์ที่ดีที่สุดที่ฉันได้จากที่นี่คือการได้เรียนวิชา South Australia Police (SAPOL) ในโรงเรียนซึ่ง เกี่ยวกับการดํารงชีวิตอยู่เช่น ออกแค้มปิ้ง การบําเพ็ญสาธารณกุศลเช่น ช่วยเหลือเด็กยากไร้ และหาทุนช่วยเหลือผู้ป่วยเป็นมะเร็ง นอกจากนั้น ฉันก็สามารถเรียนรู้ทักษะการเป็นผู้นําและการทํางานในทีมอีกด้วย มันเป็นประสบการณ์ที่สุดยอดและสนุกมาก และก็เป็นประสบการณ์ที่ฉันจะไม่มีวันลืม ฉันสนุกกับการได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆระหว่างที่กําลังช่วยเหลือผู้อื่นไปด้วย นอกจากวิชา SAPOL ฉันก็ชอบวิชาอื่นๆอย่างเช่น วิชาทําอาหาร วิชาชีววิทยา และวิชาภาษาอังกฤษ ที่โรงเรียน มีกิจกรรมหลากหลายที่นักเรียนสามารถเลือกที่จะเป็นส่วนร่วมด้วยได้ ไม่ว่าจะเป็นกีฬา งานโรงเรียน หรือกลุ่มผู้นํานักเรียน ฉันได้เป็นหัวหน้านักเรียนสําหรับรุ่นน้อง และทํากิจกรรมเกี่ยวกับนักเรียนจากต่างประเทษ 

Sipalak, ประเทศไทย

ป้ายกำกับ:, , , , , ,

การตัดสินใจที่จะมาเรียนที่ออสเตรเลียเป็นการตัดสินใจที่ดีที่สุดที่ฉันเคยทํามา ทุกคนที่นี่ ไม่ว่าจะเป็นเจ้าของบ้านที่ฉันอยู่ด้วยหรือเพื่อนๆที่โรงเรียน เป็นคนที่ใจดีและช่วยเหลือดูแลฉันเป็นอย่างดี จากการที่ฉันได้เลือกที่จะออกจากที่ที่คุ้นเคย มาเปิดโลกกว้างที่แอดิเลด ฉันได้สร้างมิตรภาพที่ดีมากมาย และได้หลากหลายประสบการณ์ที่ฉันจะไม่มีวันลืม

ในช่วงแรก ฉันรู้สึกว่ามันยากมากที่จะปรับตัวกับภาวะแวดล้อมและวิถีชีวิตใหม่ๆ แต่ด้วยความช่วยเหลือของเพื่อนๆและครอบครัวที่ฉันพักอยู่ด้วย แอดิเลดก็กลายเป็นเหมือนบ้านที่สองสําหรับฉัน หาเพื่อนใหม่เป็นสิ่งที่ท้าทายสําหรับฉันในตอนแรก แต่ฉันก็สามารถที่จะเรียนรู้เพื่อเข้าสังคมได้ ผู้คนในออสเตรเลียใต้นี้เข้าหาได้ง่ายและเป็นมิตรมันจึงทําให้ฉันปรับตัวได้ง่าย

ครอบครัวที่ฉันพักอยู่ด้วยเป็นมิตรมากและคอยช่วยเหลือฉันในทุกๆด้าน ฉันได้เป็นเพื่อนที่ดีกับลูกสาวคนเดียวของบ้านและเพื่อนๆต่างชาติที่พักอยู่บ้านนี้ด้วย ในครอบครัวที่เราพักนี้ เราใช้เวลาร่วมกันบ่อยมาก บางครั้ง เราก็ไปเที่ยวทะเลด้วยกัน บางครั้งเราก็เล่นเกมหรือลองทําอาหารด้วยกันเช่น เค้ก ช็อคโกแลตร้อน หรืออย่างอื่นอีกมากมาย บางครั้ง เราก็คุยกันเรื่องอนาคตของเรา พวกเราได้ไปที่สวนสัตว์ด้วยกัน และฉันได้เห็นจิงโจ้ หมีโคอาลา และสัตว์อย่างอื่นเป็นครั้งแรก

หนึ่งในประสบการณ์ที่ดีที่สุดที่ฉันได้จากที่นี่คือการได้เรียนวิชา South Australia Police (SAPOL) ในโรงเรียนซึ่ง เกี่ยวกับการดํารงชีวิตอยู่เช่น ออกแค้มปิ้ง การบําเพ็ญสาธารณกุศลเช่น ช่วยเหลือเด็กยากไร้ และหาทุนช่วยเหลือผู้ป่วยเป็นมะเร็ง นอกจากนั้น ฉันก็สามารถเรียนรู้ทักษะการเป็นผู้นําและการทํางานในทีมอีกด้วย มันเป็นประสบการณ์ที่สุดยอดและสนุกมาก และก็เป็นประสบการณ์ที่ฉันจะไม่มีวันลืม ฉันสนุกกับการได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆระหว่างที่กําลังช่วยเหลือผู้อื่นไปด้วย นอกจากวิชา SAPOL ฉันก็ชอบวิชาอื่นๆอย่างเช่น วิชาทําอาหาร วิชาชีววิทยา และวิชาภาษาอังกฤษ ที่โรงเรียน มีกิจกรรมหลากหลายที่นักเรียนสามารถเลือกที่จะเป็นส่วนร่วมด้วยได้ ไม่ว่าจะเป็นกีฬา งานโรงเรียน หรือกลุ่มผู้นํานักเรียน ฉันได้เป็นหัวหน้านักเรียนสําหรับรุ่นน้อง และทํากิจกรรมเกี่ยวกับนักเรียนจากต่างประเทษ