Charlie, ประเทศไทย

สวัสดีครับผมชื่อนายชนาธิปชื่อเล่นชื่อชาลีครับ ผมมาจากจังหวัดราชบุรีซึ่งเป็นจังหวัดที่อยู่ทางภาคตะวันตกของประเทศไทยครับ ผมได้มาอยู่ในประเทศออสเตรเลียมาสองปีและตอนนี้กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่โรงเรียน Henley High School หลังจากที่ได้ใช้ชีวิตมานานเป็นเวลาสองปีและได้ประสบการณ์มากมายต่างนานา ผมสามารถพูดได้ว่าการมาใช้ชีวิตในประเทศนี้ได้เปลี่ยนมุมมองของการใช้ชีวิตที่แตกต่างไปเดิมอย่างมาก

ผมได้เจอผู้คนมากมายจากประเทศต่าง ๆ ภาษาอังกฤษเป็นภาษากลางที่เราใช้อยู่ทุกวันในการแลกเปลี่ยนความคิดและประสบการณ์ของแต่ละคนจากทั่วทุกมุมโลก ด้วยเหตุนี้เองทำให้ผมได้เข้าใจวัฒนธรรม,ภาษาและความคิดต่าง ๆจากเพื่อน และก็ได้พัฒนาเป็นความสัมพันธ์ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษและพัฒนาความสัมพันธ์กับเพื่อนโดยการใช้เวลาด้วยกัน

ออสเตรเลียเป็นประเทศที่เปิดโอกาสให้ผู้คนมาเที่ยวและศึกษา การที่ผมได้อยู่ในระบบการศึกษาของออสเตรเลียนั้นทำให้ผมได้ศึกษาในวิชาที่สามารถต่อยอดไปในอาชีพของผมในอนาคต ถึงแม้ว่าการเรียนในช่วงปีสุดท้ายของชั้นมัธยมศึกษาจะค่อนข้างท้าทายและมีแรงกดดันสูง ผมก็ยังสามารถหาเวลาในการทำกิจกรรมในเวลาว่างเพื่อที่จะลดแรงกดดันและความเครียดจากการเรียนได้เช่น การออกกำลังกาย การเล่นดนตรี และการทำกิจกรรมกับเพื่อน นอกจากนี้ยังเป็นการพัฒนาสุขภาพของตัวผมเองทั้งทางกายและจิตใจ

การที่มีคุณครูที่ช่วยให้คำปรึกษาเกี่ยวกับงานที่ได้รับมอบหมายทำให้ผมมีความมั่นใจในการพูดคุย สื่อสารกับคุณครูด้วยภาษาอังกฤษ

การใช้ชีวิตอยู่กับ Homestay family ในภาษาและวัฒนธรรทที่แตกต่างทำให้ผมได้เห็นมุมมองใหม่ๆในการใช้ชีวิต ผมได้เรียนรู้เกี่ยวกับกฎการอยู่ร่วมกันและมารยาทที่ทุก ๆวัยรุ่นควนจะมี เช่น มารยาทบนโต๊ะอาหาร ความรับผิดในการทำงานบ้าน และ ความตรงต่อเวลา สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่สำคัญและเป็นพื้นฐานสำหรับวัยรุ่นทุกคนที่กำลังจะเป็นผู้ใหญ่ในอนาคต

หนึ่งในประสบการณ์ที่ผมชื่นชอบในการอยู่ที่ประเทศออสเตรเลียก็คือการเข้าร่วมการแข่นขัน Land Rover 4×4 engineering in Schools การแข่งขันนี้เปิดโอกาสให้นักเรียนได้ร่วมมือกันประดิษฐ์รถวิทยุบังคับขับเคลื่อนสี่ล้อ หน้าที่ของผมในทีมนั้นคือการออกแบบกราฟฟิกให้กับภาพพจน์ของทีม ทีมของผมนั้นได้เข้าร่วมการแข่งขันในระดับรัฐและได้ผ่านเข้ารอบต่อไปจนได้รับรางวัลชนะเลิศในระดับประเทศ นี้คือหนึ่งในความสำเร็จที่ผมภาคภูมิใจในชีวิต สำคัญที่สุดในการแข่งขันนี้คือการที่ได้เรียนรู้จากข้อผิดพลาดและการได้เป็นส่วนหนึ่งของทีม

โดยรวมแล้วการใช้ชีวิตในประเทศออสเตรเลียนั้นเป็นช่วงเวลาที่ผมได้รับประโยชน์และเรียนรู้จากสิ่งหลายๆสิ่งมากมาย ผมได้ทำความรู้จักกับเพื่อนจากนานาประเทศและใช้อังกฤษเป็นภาษากลางซึ่งทำให้ผมได้พัฒนาอังกฤษอย่างมีประสิทธิภาพ ในการเข้าร่วมการแข่งขันในระดับประเทศ ทำให้ผมได้เป็นตัวแทนของโรงเรียนและรัฐ ซึ่งเป็นความรับผิดชอบที่มีความสำคัญอย่างมาก ความสำเร็จจากการแข่งขันทำให้ทุกคนในครอบครัวของผมมีความสุขและปลื้มปิติกับความสำเร็จในครั้งนี้ เป็นเวลาสองปีที่ทำให้ผมได้เป็นโลกในมุมมองใหม่ในต่างแดนซึ่งเป็นประสบการอันล้ำค่าที่จะอยู่ในความคิดและไม่สามารถเลือนหายไปจากความจำของตัวผมเองได้เลย 

Charlie, ประเทศไทย

สวัสดีครับผมชื่อนายชนาธิปชื่อเล่นชื่อชาลีครับ ผมมาจากจังหวัดราชบุรีซึ่งเป็นจังหวัดที่อยู่ทางภาคตะวันตกของประเทศไทยครับ ผมได้มาอยู่ในประเทศออสเตรเลียมาสองปีและตอนนี้กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่โรงเรียน Henley High School หลังจากที่ได้ใช้ชีวิตมานานเป็นเวลาสองปีและได้ประสบการณ์มากมายต่างนานา ผมสามารถพูดได้ว่าการมาใช้ชีวิตในประเทศนี้ได้เปลี่ยนมุมมองของการใช้ชีวิตที่แตกต่างไปเดิมอย่างมาก

ผมได้เจอผู้คนมากมายจากประเทศต่าง ๆ ภาษาอังกฤษเป็นภาษากลางที่เราใช้อยู่ทุกวันในการแลกเปลี่ยนความคิดและประสบการณ์ของแต่ละคนจากทั่วทุกมุมโลก ด้วยเหตุนี้เองทำให้ผมได้เข้าใจวัฒนธรรม,ภาษาและความคิดต่าง ๆจากเพื่อน และก็ได้พัฒนาเป็นความสัมพันธ์ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษและพัฒนาความสัมพันธ์กับเพื่อนโดยการใช้เวลาด้วยกัน

ออสเตรเลียเป็นประเทศที่เปิดโอกาสให้ผู้คนมาเที่ยวและศึกษา การที่ผมได้อยู่ในระบบการศึกษาของออสเตรเลียนั้นทำให้ผมได้ศึกษาในวิชาที่สามารถต่อยอดไปในอาชีพของผมในอนาคต ถึงแม้ว่าการเรียนในช่วงปีสุดท้ายของชั้นมัธยมศึกษาจะค่อนข้างท้าทายและมีแรงกดดันสูง ผมก็ยังสามารถหาเวลาในการทำกิจกรรมในเวลาว่างเพื่อที่จะลดแรงกดดันและความเครียดจากการเรียนได้เช่น การออกกำลังกาย การเล่นดนตรี และการทำกิจกรรมกับเพื่อน นอกจากนี้ยังเป็นการพัฒนาสุขภาพของตัวผมเองทั้งทางกายและจิตใจ

การที่มีคุณครูที่ช่วยให้คำปรึกษาเกี่ยวกับงานที่ได้รับมอบหมายทำให้ผมมีความมั่นใจในการพูดคุย สื่อสารกับคุณครูด้วยภาษาอังกฤษ

การใช้ชีวิตอยู่กับ Homestay family ในภาษาและวัฒนธรรทที่แตกต่างทำให้ผมได้เห็นมุมมองใหม่ๆในการใช้ชีวิต ผมได้เรียนรู้เกี่ยวกับกฎการอยู่ร่วมกันและมารยาทที่ทุก ๆวัยรุ่นควนจะมี เช่น มารยาทบนโต๊ะอาหาร ความรับผิดในการทำงานบ้าน และ ความตรงต่อเวลา สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่สำคัญและเป็นพื้นฐานสำหรับวัยรุ่นทุกคนที่กำลังจะเป็นผู้ใหญ่ในอนาคต

หนึ่งในประสบการณ์ที่ผมชื่นชอบในการอยู่ที่ประเทศออสเตรเลียก็คือการเข้าร่วมการแข่นขัน Land Rover 4×4 engineering in Schools การแข่งขันนี้เปิดโอกาสให้นักเรียนได้ร่วมมือกันประดิษฐ์รถวิทยุบังคับขับเคลื่อนสี่ล้อ หน้าที่ของผมในทีมนั้นคือการออกแบบกราฟฟิกให้กับภาพพจน์ของทีม ทีมของผมนั้นได้เข้าร่วมการแข่งขันในระดับรัฐและได้ผ่านเข้ารอบต่อไปจนได้รับรางวัลชนะเลิศในระดับประเทศ นี้คือหนึ่งในความสำเร็จที่ผมภาคภูมิใจในชีวิต สำคัญที่สุดในการแข่งขันนี้คือการที่ได้เรียนรู้จากข้อผิดพลาดและการได้เป็นส่วนหนึ่งของทีม

โดยรวมแล้วการใช้ชีวิตในประเทศออสเตรเลียนั้นเป็นช่วงเวลาที่ผมได้รับประโยชน์และเรียนรู้จากสิ่งหลายๆสิ่งมากมาย ผมได้ทำความรู้จักกับเพื่อนจากนานาประเทศและใช้อังกฤษเป็นภาษากลางซึ่งทำให้ผมได้พัฒนาอังกฤษอย่างมีประสิทธิภาพ ในการเข้าร่วมการแข่งขันในระดับประเทศ ทำให้ผมได้เป็นตัวแทนของโรงเรียนและรัฐ ซึ่งเป็นความรับผิดชอบที่มีความสำคัญอย่างมาก ความสำเร็จจากการแข่งขันทำให้ทุกคนในครอบครัวของผมมีความสุขและปลื้มปิติกับความสำเร็จในครั้งนี้ เป็นเวลาสองปีที่ทำให้ผมได้เป็นโลกในมุมมองใหม่ในต่างแดนซึ่งเป็นประสบการอันล้ำค่าที่จะอยู่ในความคิดและไม่สามารถเลือนหายไปจากความจำของตัวผมเองได้เลย