Aiko, ประเทศไทย

ป้ายกำกับ:, , , , , , ,

การได้มาเรียนต่างประเทศอย่างรัฐ south australia เป็นโอกาสหายากซึ่งไม่ได้มาง่ายๆ การได้มาอยู่ที่นี่ด้วยตัวเองทำให้เราก็ค้นพบว่าการตัดสินใจมาเรียนที่นี่เป็นสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับอนาคตและเส้นทางการเรียนรู้ของตัวเราเอง

ช่วงที่มาใหม่ๆมีหลายอย่างที่สร้างความแปลกประหลาดใจให้กับเรา ส่วนมากจะเป็นเรื่องของวิถีชีวิตของคนที่นี่ การปรับตัวเพื่อเข้ากับสังคมของที่นี่ได้สอนให้เรามีความมั่นใจในตัวเอง รับผิดชอบต่อหน้าที่ รู้จักแบ่งเวลา รวมถึงดูแลตัวเองโดยหลีกเลี่ยงการพึ่งผู้ปกครอง ซึ่งทั้งหมดนี้ที่เราทำสำเร็จเพราะได้รับการสนับสนุนจากผู้ปกครองทั้งที่นี่และที่ไทย ได้ความช่วยเหลือของเพื่อนๆ รวมถึงความช่วยเหลือจากอาจารย์และโรงเรียนของเรา

 

 

ช่วงเวลา ๒ ปีที่ผ่านมาถือว่าเป็นประสบการณ์ที่มีค่ามากสำหรับเรา มันได้ให้บทเรียนมากมายและประสบการณ์ที่ได้นั้นก็สอนอะไรหลายๆอย่างให้กับเราไปในตัวพร้อมทั้งทำให้เราหลงรักที่นี่จนไม่อยากทิ้งที่นี่ อีกทั้งยังต้องการที่ต่อยอดสานต่อการศึกษาของเราที่นี่ต่อจนถึงขนาดที่จะพูดว่าการมาเรียนที่ South Australia เป็นประสบการณ์ที่ดีที่สุดในชีวิตเราเลยก็ว่าได้ 

Aiko, ประเทศไทย

ป้ายกำกับ:, , , , , , ,

การได้มาเรียนต่างประเทศอย่างรัฐ south australia เป็นโอกาสหายากซึ่งไม่ได้มาง่ายๆ การได้มาอยู่ที่นี่ด้วยตัวเองทำให้เราก็ค้นพบว่าการตัดสินใจมาเรียนที่นี่เป็นสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับอนาคตและเส้นทางการเรียนรู้ของตัวเราเอง

ช่วงที่มาใหม่ๆมีหลายอย่างที่สร้างความแปลกประหลาดใจให้กับเรา ส่วนมากจะเป็นเรื่องของวิถีชีวิตของคนที่นี่ การปรับตัวเพื่อเข้ากับสังคมของที่นี่ได้สอนให้เรามีความมั่นใจในตัวเอง รับผิดชอบต่อหน้าที่ รู้จักแบ่งเวลา รวมถึงดูแลตัวเองโดยหลีกเลี่ยงการพึ่งผู้ปกครอง ซึ่งทั้งหมดนี้ที่เราทำสำเร็จเพราะได้รับการสนับสนุนจากผู้ปกครองทั้งที่นี่และที่ไทย ได้ความช่วยเหลือของเพื่อนๆ รวมถึงความช่วยเหลือจากอาจารย์และโรงเรียนของเรา

 

 

ช่วงเวลา ๒ ปีที่ผ่านมาถือว่าเป็นประสบการณ์ที่มีค่ามากสำหรับเรา มันได้ให้บทเรียนมากมายและประสบการณ์ที่ได้นั้นก็สอนอะไรหลายๆอย่างให้กับเราไปในตัวพร้อมทั้งทำให้เราหลงรักที่นี่จนไม่อยากทิ้งที่นี่ อีกทั้งยังต้องการที่ต่อยอดสานต่อการศึกษาของเราที่นี่ต่อจนถึงขนาดที่จะพูดว่าการมาเรียนที่ South Australia เป็นประสบการณ์ที่ดีที่สุดในชีวิตเราเลยก็ว่าได้